URSUS woła: OBUDŹCIE SIĘ, POLACY!

 

 

Pogłębia się zapaść cywilizacyjna naszego Narodu i Państwa. W pełni realizowany jest czarny scenariusz, uknuty przez czerwono - różową komunę przy "okrągłym stole". Naród jest wywłaszczony ze swojego majątku, poszerza się sfera ubóstwa (80% Polaków żyje "od pierwszego do pierwszego" a 30% z tych 80% żyje na granicy minimum biologicznego przetrwania) - postępuje degradacja infrastruktury technicznej i społecznej kraju. Jedyną grupą społeczną sytą i zadowoloną z obecnej sytuacji jest postkomunistyczny establishment polityczny i gospodarczy, uzupełniony przez część dawnej tzw. opozycji demokratycznej o żydokomunistycznym i agenturalnym rodowodzie z UW i Wałęsą na czele.

Polski dług zagraniczny na początku tzw. reform wynosił 39,7 mld USD, obecnie po dwukrotnej redukcji przez kluby: Paryski i Londyński wynosił 41,7 mld USD, dodatkowo pojawiło się zadłużenie wewnętrzne, wynoszące ok. 20 mld USD. "Sprywatyzowano ok. 40% majątku państwowego za niewielką sumę 2,5 mld USD (jest to dla przykładu równowartość jednej holenderskiej rafinerii o wielkości podobnej do rafinerii gdańskiej lub równowartość 150 km autostrady).

... Czerwona i różowa komuna zaślepiona w swej zoologicznej nienawiści do polskości konsekwentnie wpędza nasz kraj w pułapkę nędzy i beznadziei. Lewica laicka kontynuuje nihilistyczną propagandę, mającą na celu amputowanie polskiego ducha i wartości chrześcijańskich ze społeczeństwa żyjącego między Odrą a Bugiem.

Temu celowi niechybnie służą "reformy" tow. Sachsa, Sorosa, Balcerowicza, Osiatyńskiego, Borowskiego i Kołodki: niszczenie polskiej oświaty i kultury, osłabianie zdolności obronnej Polski, restrykcyjna polityka fiskalna, podwartościwa wyprzedaż polskiego majątku, preferowanie obcego kapitału i niszczenie krajowej przedsiębiorczości, brak rekompensat dla emerytów i pracowników sfery budżetowej, utrzymywanie sztucznej inflacji i wysokoprocentowych kredytów, drenaż polskiego rynku finansowego przez zagraniczny kapitał spekulacyjny, zasilanie zachodnich rynków polskimi rezerwami dewizowymi. Jeśli dodamy do tego butę komunistycznych rządców RP i bezpardonową walkę wydaną Kościołowi katolickiemu, obraz aktualnej sytuacji Polski jest wyra?nie czytelny i jeszcze wyra?niej zatrważający.

...Apelujemy do przytomności Polaków - bądźmy czujni.

Miejmy świadomość skali czyhających zagrożeń. Dzisiaj w świecie zaawansowanych technologii i rewolucji informatycznej nie trzeba już najeżdżać państw z orężem w ręku. Wystarczy być uzbrojonym w instrumenty makrofinansowe i stymulować medialnymi środkami komunikacji społecznej, by odbierać niepodległość państwom lub wręcz całym grupom państw.

Komisja Fabryczna NSZZ "Solidarność" Zakładów URSUS w Warszawie wzywa Polaków, by korzystając z reguł demokratycznych odsunęli od władzy skompromitowaną komunę sprzedawczyków, złodziei, agentów komunistycznych i zagranicznych służb specjalnych, małych, podłych zaprzańców narodowej sprawy, gotowych za marne "srebrniki" kupczyć interesem POLSKI.

Dość panoszenia się różnych: Wałęsów, Geremków, Michników, Kwaśniewskich i Moczulskich. Naród Polski stać na wyłonienie własnych, polskich elit politycznych, dbających o Polską Rację Stanu.