GALERIA SZKOPÓW

 

Niemieckie odznaczenia wojskowe

 

Kliknij Kliknij
Krzyż Żelazny I klasy
450 tysięcy odznaczeń
Krzyż Żelazny II klasy
3 miliony odznaczeń

 

 

 

Kliknij Kliknij
Krzyż Rycerski
Krzyża Żelaznego

7 361 odznaczeń,
z tego Niemcy
7 318, żołnierze innych
narodowości 43
Krzyż Rycerski
Krzyża Żelaznego z
Dębowymi Liśćmi

890 odznaczeń,
z tego Niemcy
882, żołnierze innych
narodowości 8.

 

 

 

Kliknij Kliknij
Miecze i Dębowe
Liście do Krzyża
Rycerskiego

160 odznaczeń,
z tego Niemcy
159, żołnierze
innych narodowości 1
Krzyż Rycerski
Krzyża Żelaznego z
Dębowymi Liśćmi,
Mieczami i Brylantami

27 odznaczeń dla Niemców.

 

 

 

Kliknij
Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego ze
Złotymi Liśćmi Dębu, Mieczami
i Brylantami

Jedyne odznaczenie w czasie
wojny - 29 grudnia 1944 r.
Odznaczony został legendarny
pilot Ju 87 Hans Ulrich Rudel,
który zniszczył m.in. 530
czołgów sowieckich, 800 pojazdów
motorowych, 150 dział artyleryjskich
i zatopił pancernik Marat

 

 

 

 

 

Niemieckie plakaty propagandowe

 

 

 
Kliknij Kliknij Kliknij Kliknij

 

 

 

 
Kliknij Kliknij Kliknij Kliknij

 

 

 

 
Kliknij Kliknij Kliknij Kliknij

 

 

 

 
Kliknij Kliknij Kliknij Kliknij

 

 

 

 
Kliknij Kliknij

 

 

 

 
Kliknij Kliknij