ALAN YU

WOLNOŚĆ OSOBISTA I UMYSŁOWA

Autor poniższego artykułu wyraził zgodę na jego tłumaczenie i publikację dla celów niekomercyjnych.

(5). W złej wierze, operatorzy maszyny umysłu EMR uważają, że posiadanie "bata" równa się możliwościom. Bezpieczeństwo systemu maszyny umysłu jest uważane przez grupę kontrolującą maszynę, za ważniejsze od Konstytucji Kraju.

Tak więc, robią oni wszystko by postępować swą specjalną drogą. Ich akcje wskazują na to, że wierzą oni tylko w siłę i zawsze używają ich niewidocznej radiacji, jako broni dla wymuszania uległości ofiar.

Dzieje się tak tylko dlatego, że ich fale radiacji są niewidoczne, bezdźwięczne (z wyjątkiem pełnego boleści wycia ich ofiary), nie pozostawiają zewnętrznych dowodów zranienia i nie ma w ich działaniu normalnie rozumianego kontaktu fizycznego. Tak więc, nie ma żadnych śladów przestępstw przez nich popełnianych. Nie są oni odpowiedzialni wobec prawa.

Ponieważ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zbrodnie, ich pełne zła przekonanie głosi, że gdzie używa się bata, tam są możliwości. Używali oni w ten sposób metod takich jak: tortury, poniżenie, groźby, szantaż, pranie mózgu, i.t.d., dla skrzywdzenia i zmuszania do posłuchu.

(6). Operatorzy Maszyny Umysłu praktykują stalinizm. Nie tylko będą oni czytali twoje myśli, ale również skrzywdzą twoje ciało poprzez ich niewidoczne bronie elektromagnetycznej radiacji. Poprzez to, mogą oni decydować jaki będzie stan twojego zdrowia, czy w jakim stanie zdrowia pozwolą ci żyć. Ich akcje są podobne, w swym rodzaju, do rosyjskiego stalinizmu, ale stają się jeszcze gorsze. Polityczne zasady stalinizmu determinowały tylko dystrybucję materiału (redystrybucję), natomiast operatorzy maszyny umysłu będą decydowali o życiu innych ludzi (czy mają żyć, czy umrzeć) dlatego, że używają niewidocznej radiacji elektromagnetycznej (lub broni bezpośredniej energii) dla krzywdzenia twego ciała w twym domu, samochodzie, lub gdziekolwiek, w związku z ich zdolnością kontroli z odległości i ogólnokrajowym systemem obserwacji.

Chciałbym przedstawić czytelnikom pewne dowody na to, że to co powiedziałem jest prawdą.

Istnieje osiem tego rodzaju przypadków, zrelacjonowanych w "Microwave harassment and mind control experimentation" (Dokuczliwość mikrofalowa i eksperymentacja kontroli umysłu). (patrz, strona 8,9 w "Electronic Survillance Project" - autorstwa Jullianne McKinney, Grudzień 1992)

(załącznik)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pewna osoba (doprowadzona do maksymalnego stresu z powodu nieustającego, elektronicznego dokuczania jej dzieciom) zabiła dziecko, próbując oszczędzić mu kolejnych bóli.

Inna osoba została powiadomiona telefonicznie przez pracownika lokalnej Sieci Energetycznej, że jeśli dba o życie jej dzieci, to musi zaprzestać opozycji wobec instalacji linii wysokiego napięcia. Od czasu tej groźby, jej jedenastoletnia córka została zniszczona przez niemożliwą do zdiagnozowania chorobę. W tej chwili jest również oczywiste dla tej osoby, że jej trzyletni syn odbiera spowodowane zewnętrznie sygnały dźwiękowe.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli Departament Energii jest rzeczywiście zaangażowany w powyższym przypadku, to co może to oznaczać? Oznacza to, że nasz rząd rzeczywiście używa maszyny umysłu EMR, lub że przynajmniej, używa niewidocznych broni mikrofalowych.

W tych przypadkach, członkowie tych rodzin nie otrzymali przekazów dostarczonych przez operatorów maszyny umysłu bezpośrednio do mózgu. Można byłoby zapytać, z jakiej przyczyny? Według mojej własnej opinii, chciałbym powiedzieć, że te rodziny w zasadzie nie powinny być obiektem tortur dla operatorów maszyny umysłu tylko dlatego, że znajdują się one pod ich kontrolą. Jakkolwiek, od czasu kiedy akcje członków rodziny, lub ich pozycje, znajdują się w konfrontacji z grupą posiadającą maszynę umysłu, wtedy operatorzy tej maszyny mogą użyć niewidocznych broni mikrofalowych (broni bezpośredniej energii) dla skrzywdzenia dzieci tych ofiar i szantażowania ich w otwarty sposób (poprzez telefony do tych ofiar).

Powyższa informacja potwierdza również, że kiedy żyjesz w systemie używającym maszyny umysłu EMR dla kontroli, nie ma dla ciebie bezpiecznego miejsca. Tak, że jeśli dzieci z tych przeciętnych rodzin pozostają w domu lub przebywają w szpitalu, to i tak nie mogą uniknąć krzywdy powodowanej przez te kontrolowane z odległości i niewidoczne bronie mikrofalowe (czy też bronie bezpośredniej energii), jeśli operatorzy maszyny umysłu tego chcą.

Ci rodzice nie są w stanie zrobić nic, aby pomóc ich dzieciom lub uwolnić je od bólu, zbolała matka zabiła jedno z dzieci aby uwolnić je od dalszych cierpień. Sytuacja tego rodzaju udowadnia, że system obserwacji maszyny umysłu EMR jest już założony i obejmuje cały kraj. Również, niewidzialne fale broni niezmiernie małej częstotliwości są w stanie kontrolować z odległości transmitery i fokusować fale, by krzywdzić kogokolwiek i gdziekolwiek.

(Transmitery powinny być zaprojektowane jako dodatkowe, nowe części elektryczne współdziałające ze starymi częściami. Powstałe w ten sposób, nowe części posiadają nie tylko funkcje części oryginalnych, ale mogą również emitować radiację poprzez kontrolę z odległości.)

Powyższe fakty wskazują również na to, że operatorzy maszyny umysłu są wielkimi złoczyńcami.

Jaki rzeczywiste problemy stwarza naszemu społeczeństwu grupa używająca maszyny umysłu? Tutaj podaje niektóre zasady operacyjne tej maszyny i poruszam problemy wynikające z jej użycia:

1. Od kiedy jesteś śledzony poprzez maszynę czytającą umysł, twoja prywatność przestaje egzystować. Ta maszyna używa fal radiacji elektromagnetycznej dla inwestygacji osoby, tak, że ktoś śledzony nie zdaje sobie zupełnie z tego sprawy. (radiacja elektromagnetyczna jest niewidoczna i przenika przez ściany, cegłę, większość metali i prawie wszystko na jej drodze.) Następnie, zebrane fale mózgowe zostają przesłane do CPU, a tam są one przetłumaczone na słowa lub obrazy opisujące ludzkie myśli.

Te obrazy i słowa są wtedy przesłane na ekran monitora, dla ich analizy przez śledzących. Ponieważ osoba śledzona nie jest w stanie zauważyć radiacji elektromagnetycznej, totalnie nie zdaje sobie sprawy z naruszenia jej prywatności. (jej myśli czytanych przez innych) Ta maszyna może być używana zarówno w dzień jak i w nocy. Jest ona częstokrotnie używana non-stop, a myśli ofiary są nieustannie monitorowane. Z takiego powodu, marzenia, pomysły, wewnętrzne tajemnice, czy inne odczucia prywatne będą dla śledzących otwartą księgą. Więc, śledzący muszą tylko używać maszyny blisko miejsca gdzie żyjesz czy pracujesz, a wtedy skradną twoją największą wewnętrzną tajemnicę i pozbawią cię prywatności.

Proces czytania myśli odbywa się w następujący sposób: W pierwszym rzędzie, dwie maszyny zostają zainstalowane dla pracy z dwóch różnych kątów. Potem, obydwie maszyny emitują radiację wysokiej intensywności, która przechodzi przez mózg danej osoby. Jedna z tych maszyn będzie emitowała radiację, a maszyna z drugiej strony będzie przechwytywała fale radiacyjne i interpretowała informacje. Po tym jak wykryte fale mózgowe ofiary zostaną przesłane do CPU, zostaną tam przetłumaczone na słowa i obrazy. Finalnie, zostaną one wyświetlone na monitorze w formie, którą operator może czytać i rozumieć.

Fale elektromagnetyczne

Najlepszym sposobem na czytanie myśli jest spowodowanie snu i marzeń sennych ofiary, ponieważ w tym czasie śledzona osoba posiada małą kontrolę nad tym, o czym myśli jej umysł. To pozwala śledzącym skłonić ofiarę do marzeń na tematy, które wydają się być dla nich ważne. Tak więc, śledzący będzie przeprowadzał inwestygację przede wszystkim w nocy. Jakkolwiek, jest rzeczą ważną pamiętać, że oni są w stanie czytać twoje myśli o każdym czasie, nawet jeśli ofiara jest całkowicie rozbudzona.

Jeśli śledzący są zainteresowani jakąś specjalną informacją, to nie tylko będą oni czytać czyjeś myśli, ale aktywnie pokierują osobą, aby myślała na tematy ich interesujące. Maszyna umysłu jest nie tylko w stanie odkodować wzory mózgowe, ale również może ich używać dla wysyłania informacji. Na przykład, śledzący mogą wysłać do mózgu danej osoby obraz dotyczący interesującego ich tematu i ta wizja pobudzi ją do myślenia na dany temat. Te możliwości pozwalają również śledzącym na studiowanie osobowości oraz historii danej osoby.

Tak więc, dla przykładu, mogą oni faksowac zdjęcie nagiej dziewczyny, lub mężczyzny, do snu śpiącej ofiary. Wtedy, operatorzy mogą studiować jej reakcje dla zdeterminowania jej preferencji seksualnych i.t.d.

W cytowanym poprzednio artykule o badaniach w San Diego Hospital, zawarta jest informacja o 80 procentowej szansie prawdopodobieństwa na to, że testowany rozpozna znajome zdjęcie (Do analizy wzorów mózgowych ofiary używany jest komputer, który determinuje czy zna ona dany obraz czy nie i w tym wypadku, nie ma ona nic do powiedzenia). To dowodzi, że pewien wzór mózgowy reprezentuje pewien obraz i jeśli taki wzór jest wysłany do ludzkiego mózgu, to mózg danej osoby zacznie formowanie "obrazu" związanego z tym właśnie wzorem mózgowym.

2. Ekspozycja do radiacji emitowanej przez tą maszynę jest nie tylko szkodliwa dla twego ciała, ale może ciebie też zabić.

Kiedy ta maszyna jest operowana na wysokiej częstotliwości, może ona być użyta do zabicia. Promienie radiacji wysokiej częstotliwości, emitowanej przez tą maszynę, mogą być skierowane na twoją głowę lub ciało. Jeśli celem jest twoja głowa, może zostać zniszczony twój centralny system nerwowy. Jeśli celem jest ciało, zostaną zniszczone jego organy. Jeśli celem jest twoje serce, może ono doznać choroby i maszyna jest w stanie spowodować czyjąś śmierć, tak jakby wynikła ona z przyczyn naturalnych.

Jeśli nawet maszyna nie jest operowana na bardzo wysokiej częstotliwości, długa ekspozycja do radiacji uczyni osobę chorą i powoli spowoduje jej śmierć. Poza tym, neurologowie zajmujący się badaniami nad zmianą zachowania, mogą donieść użytkownikowi broni mikrofalowej (niewidocznych fal radiacji), jak efektywnie jest ona w stanie zniszczyć system nerwowy ofiary.

Popatrzmy teraz w tył i wspomnijmy reakcje oficerów rządu na raporty ludzi doznających takich sytuacji. Rzecznik FBI potwierdził, że pojawiła się duża liczba próśb o pomoc od "osób", które wierzą, że zostały "spięte przez fale radiowe".( Patrz str. 10 w "Microwave Harassment & Mind Control Experimentation". Grudzień, 1992)

Niestety, podając za powyższym sprawozdaniem, te ofiary są traktowane tylko jako "Osoby cierpiące z powodu problemów psychicznych ", po czym ich przypadki są zdysmisjonowane.

Prześledźmy teraz, czy ktoś może być "spięty" (zapped-zatarty) przez radiację elektromagnetyczną?

Jeśli niektórzy ludzie wierzą, że zostali spięci (zatarci) za sprawą przypadkowych wyładowań elektrycznych, chciałbym wskazać, dlaczego te nie mogą zostać uznane za przyczynę.

Prawie każdy słyszał frazes mówiący o tym, że "piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce ". Jest to niezmiernie ważna obserwacja. Szansa na to, że piorun uderzy w określone miejsce jest całkiem mała, a szansa uderzenia w to samo miejsce jest uważana za astronomicznie małą (lub niemal równą zeru).

Dlatego, że pomimo piorun uderza zawsze w najwyższy punkt danego obszaru, najwyższy punkt nie będzie już najwyższym punktem po spiorunowaniu. Z tego powodu, piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce (ten sam punkt) dwa razy. (albo, określenie powinno brzmieć: piorun nigdy nie uderza dwukrotnie w najwyższy punkt.)

Ten sam rodzaj logiki odnosi się do tych raportowanych przypadków bycia "spiętym przez fale radiowe". Jeśli ten rodzaj "spięcia" jest spowodowany czynnikami naturalnymi, to nie powinno ono porazić tego samego miejsca (osoby) dwukrotnie (tak samo, jak w wypadku wyładowania atmosferycznego). Jeśli następuje wielokrotne porażenie tego samego miejsca (czy osoby), to powinno to być uważane za używanie broni, z premedytacją i przez człowieka, czy pod ludzką kontrolą dla wyrządzenia szkody.

Wierzę w to, że te ofiary bywały "spięte przez fale radiowe" wiele razy, ponieważ, jeśli te "spięcia" wydarzyły by się raz, czy dwa razy, mogłyby one uznać je za przypadkowe. Tylko kiedy te ofiary są "spięte" przez "fale radiowe" nieustannie, co szkodzi ich zdrowiu, będą one prosić o pomoc władze czy FBI.

Tak więc, jeśli te "fale radiowe" nie mogą być spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, ani nie mogą powstać poprzez wyładowania elektryczne zaistniałe z powodów naturalnych, to musi je powodować coś, co zostało skonstruowane przez człowieka i co jest przeznaczone dla szkodzenia i torturowania ludzi. Dla tych względów, te skonstruowane przez człowieka urządzenia, muszą być bronią używającą fal radiacyjnych.

Jak do tej pory wiemy, że tylko "Bronie nie powodujące skutków śmiertelnych" mogą spowodować wrażenia spięcia elektrycznego. To są jedyne bronie jakie znamy z tego, że mogą one używać fokusowanej radiacji dla zranienia celu jakim jest żywy człowiek. Podając za sprawozdaniami naukowców, "Bronie nie powodujące skutków śmiertelnych" używają: wysokiej mocy mikrofal (nie-termicznych), generatora pulsacji elektromagnetycznej, poddźwięków, radiatorów izotropowych, i.t.d.

W obecnej chwili wiemy, że pośród naszego społeczeństwa, jedynie niektóre departamenty rządowe posiadają te bronie niezabijające. Żaden z obywateli cywilnych nie posiada ani nie używa tych broni, jak długo nie jest on związany z agencjami wywiadowczymi. Dlatego użytkownicy "Broni nie powodujących skutków śmiertelnych" muszą wszyscy być pracownikami rządu (bez względu na to, czy noszą oni mundury czy nie).

Tak więc, te "dymiące pistolety" ukryte są w kieszeniach niektórych skorumpowanych oficerów, którzy naruszają przywileje i prawa ludzkie obywateli USA.

Ci skorumpowani oficjałowie są kryminalistami, którzy zdradzili powierzone im zaufanie obywateli Stanów Zjednoczonych. Co więcej, ich działania naruszyły Amerykańską Konstytucję, prawa cywilne, oraz najbardziej podstawowe prawa ludzkie ich ofiar.

Wyciągając wnioski, na podstawie przedstawionych powyżej dowodów, zaczyna pojawiać się przerażający obraz. Kiedy ofiary donoszą, że zostały "spięte przez fale radiowe", większość z nich traktowana jest przez władze jako ofiary choroby umysłowej i ich zarzuty są dymisjonowane. (Podając za sprawozdaniem "Microwaves Harassment & Mind Control Experimation" z ANSA) Jeśli uważalibyśmy, że władze rzeczywiście nie posiadają "broni nie powodujących skutków śmiertelnych", to wtedy popełniały by one jedynie błąd w rozeznaniu. Jakkolwiek, ewidencja dowodzi, że w rzeczywistości tylko oficerowie i władze posiadają tą broń. W świetle tego, władze które oskarżają ofiary o "choroby psychiczne", powinny być uważane za czynniki ukrywające prawdę o nadużywaniu tych broni.

Ukrywanie prawdy o tych nadużyciach, wskazuje na konspirację przeciwko wszystkim ludziom żyjącym w Stanach Zjednoczonych. Ukrywanie prawdy wskazuje na intencje kontynuacji nadużyć bez publicznej świadomości. Bez publicznej świadomości, nie będzie nacisków na ciało ustawodawcze dla regulacji użycia tych broni. Bez takiej regulacji, skorumpowani urzędnicy będą mogli robić to, na co tylko mają ochotę, nie obawiając się kary, a ofiary nie będą w stanie znaleźć pomocy prawnej. Kontynuacja nadużywania tej broni zacznie być groźbą dla każdego Amerykanina. Jak długo na zewnątrz Stany Zjednoczone mogą ciągle wydawać się "Krajem Wolności", a nawet mogą mieć więcej spokoju, ponieważ dysydenci i krytycy tych skorumpowanych osobistości zostali uciszeni, to w rzeczywistości nasz kraj zejdzie na drogi państwa policyjnego. Również, te ofiary są z całą pewnością ofiarami politycznej i społecznej konspiracji.

Do tej pory zorientowaliśmy się, że bronie "nie powodujące skutków śmiertelnych" powodują te same symptomy i używają niewidocznych fal radiacji. W ich skład wchodzą emitory mikrofal wielkiej mocy, generatory pulsacji elektromagnetycznej, poddźwięki, radiatory izotropowe, i.t.d. Również wiemy o tym, że jedynie niektóre departamenty rządowe są w posiadaniu broni nieuśmiercających, z jakimi ma do czynienia nasze społeczeństwo.

Tak więc, ludzie którzy są "spięci przez fale radiowe" nieustannie czy tylko parokrotnie, uważają, że jest to sytuacja alarmująca nasze społeczeństwo, ponieważ ofiary udowodniły, że kilka urzędów nadużywa broni nieuśmiercających przeciwko obywatelom USA nieustannie i w głęboko utajony sposób. Oficerowie nadużywający tych broni są rzeczywistymi kryminalistami, ponieważ naruszają oni Prawa Człowieka i działają przeciwko Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Nawiązując do sprawozdania ANSA: "Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation" Grudzień 1992, jest ono dowodem na to, że niektórzy oficerowie (ci którzy naruszają prawa człowieka) używają tych broni, nie powodujących skutków śmiertelnych, na obywatelach USA od długiego czasu. (ANSA: patrz wyjaśnienia poniżej)

3. Ta maszyna może być używana dla spowodowania ludzkiego szaleństwa.

Jeśli operatorzy tej maszyny umysłu zadecydowali pozbyć się ich ofiary, jedną z ich pierwszych taktyk będzie gra z jej umysłem. W pierwszym rzędzie, użyją oni maszyny czytającej umysł do poznania sekretów lub planów ofiary. Potem, z premedytacją będą atakowali ofiarę, gdziekolwiek by ona nie poszła. Ci operatorzy wytworzą wrażenie, że wiedzą wszystko o planach i sekretach ich ofiary. Ich celem jest spowodowania w ofierze uczucia mówiącego o tym, że nie ma ona żadnej prywatności. To będzie prowadziło ofiarę do fałszywego przekonania, że wszyscy wszystko o niej wiedzą. W końcu, nieustanny stres poprowadzi ją do paranoi i szaleństwa.

Jeśli to się nie udaje, operatorzy będą "mówili" do ofiary. Ta mowa będzie trwała 24 godziny na dobę, aż doprowadzi to ofiarę do szaleństwa lub spowoduje, że będzie ona zachowywała się jak szalona.

Proszę mi teraz pozwolić wytłumaczyć, na jakiej zasadzie się tak dzieje.

Ludzki mózg jest odpowiedzialny nie tylko za myśli, ale jest on również odbiornikiem impulsów elektrycznych, dochodzących z różnych części ciała. Mózg przetwarza te sygnały na rzeczywisty dźwięk lub wrażenie. Dla przykładu, ludzkie uszy kolekcjonują tylko fale dźwiękowe. Potem, jednym z organów jest kanał słuchowy, przekładający te dźwięki na impulsy i wysyłający je do mózgu. Wtedy mózg przekłada te impulsy na dźwięki, które "słyszymy". Tak więc, jeśli zaistnieje możliwość wysłania sygnału elektrycznego (charakteryzująca czyjąś przemianę) prosto do mózgu, to jego posiadacz będzie słyszał rozmowę, bez rzeczywistego słuchania poprzez uszy. Uszy są zupełnie pominięte w tym procesie słuchowym.

(Ten typ technologii jest używany przez medycynę: "Umożliwili oni ludziom bez słuchu rozmawiać znowu przez telefon, poprzez umieszczenie elektrod w ich uszach" i "poprzez umieszczenie elektrod w tyle mózgu niewidomej kobiety spowodowali, że widziała ona świetlne kształty" w specjalnym reportażu o tajemnicach zmysłóty" ? w "Discover", Czerwiec 1993.)

Jest jeszcze inny reportaż o tym, jak ta technologia rozwijała się wspólnie z technologiami kontroli umysłu, wydrukowany w angielskim magazynie " Lobster " w Czerwcu 1993 roku. Podaje on:

Pani Janet Morris potwierdziła udział Johna Alexandra w projektach psychotronicznych i kontroli umysłu, odbywających się w Los Alamos National Laboratories. Alexander i jego zespół współpracowali bieżąco z Dr. Igorem Smirnovem, psychologiem z moskiewskiego Instytutu Psycho-Korelacji. Zostali oni zaproszeni do Rosji, po tym kiedy Janet Morris odwiedziła ten kraj w roku 1991. Pokazano jej tam technikę zapoczątkowaną przez rosyjski departament psycho-korekcji z Moskiewskiej Akademi Medycznej. Rosjanie używają techniki elektronicznej analizy ludzkiego umysłu dla jego influencji. Wysyłają oni podświadome komendy, używając haseł transmitowanych za pomocą "białego dźwięku" lub muzyki. Poprzez użycie poddźwiękowej transmisji bardzo małej częstotliwości, ten akustyczny, psycho-korekcyjny przekaz jest transmitowany przez przewodność kości - zatkane uszy nie powstrzymałyby tego przekazu. Do takiego celu, należałoby użyć systemu obrony całego ciała. Podając za Rosjanami, podświadome przekazy przenikają stan świadomości i są niemal natychmiastowo efektywne.

Pomimo tego, że powyższe urządzenie jest wytwarzane w Rosji, reportaż ten udowadnia, że istnieje możliwość wysyłania głosów do umysłu osoby, która "nie słyszy" ich w rzeczywistości.
(Ludzie którzy przebywają z namierzoną osobą w tym samym pomieszczeniu, ale nie w tym samym miejscu, również nie byliby w stanie słyszeć żadnych głosów.)

Powróćmy teraz do rozpatrzenia reakcji władz na doniesienia obywateli skarżących się, że "słyszą głosy" w mózgu.

Rzecznik FBI przyznaje, że otrzymano dużą liczbę próśb o pomoc od ludzi wierzących w to, że zostali oni "spięci przez fale radiowe" i / lub "słyszą głosy". ( Patrz strona 10 w "Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation ) Jakkolwiek, podając za sprawozdaniem, ludzie ci będą traktowani tylko jako osoby "cierpiące na zaburzenia psychiczne", a ich przypadki będą zdymisjonowane przez FBI.

Sprawdźmy teraz, czy odbieranie głosów w mózgu może być spowodowane przez środki elektroniczne?

Poniższy tekst jest zaczerpnięty z książki Dr. Roberta Beckera (który był przedstawiany dwukrotnie do Nagrody Nobla za pracę w dziedzinie bio-elektromagnetyzmu) opublikowanej w roku 1985. (tytuł: Body Electric)

We wczesnych latach sześćdziesiątych, Frey (Dr.Frey jest naukowcem, który pracował nad projektem Pandora fundowanym przez US Navy) dowiedział się, że mikrofale pomiędzy 300 a 3000 MHz pulsują w specyficzny sposób, ludzie (nawet pozbawieni słuchu) mogą je "słyszeć".

W roku 1973 Dr. Joseph C. Sharp, służąc osobiście jako obiekt eksperymentu, słyszał i rozumiał wymawiane słowa, wysyłane do niego poprzez audiogram pulsowanych mikrofal (analogie słownych wibracji dźwięku) promieniowanych do jego mózgu, podczas kiedy znajdował się on w komorze bezechowej.

Dr.Becker skomentował to: "Takie urządzenie ma oczywiste możliwości użytkowe w ukrytych operacjach, mających na celu doprowadzenie namierzonej osoby do szaleństwa poprzez "głosy", lub dla dostarczenia niewykrywalnych instrukcji dla zaprogramowanego zabójcy."

Tak więc, możliwość dostarczenia przekazu słownego do ludzkiego mózgu, poprzez środki elektroniczne, jest faktem autentycznym.

Musimy edukować społeczeństwo, że jest to rzeczywiście możliwe i że ta technologia została użyta do wytworzenia broni, aby operatorzy tych "broni nie powodujących skutków śmiertelnych" nie mogli dłużej oszukiwać amerykańskiej opinii publicznej, twierdząc iż jej ofiary są zwykłymi szaleńcami, podczas kiedy w rzeczywistości ofiary te są zupełnie normalne.

Jedynie poprzez tą edukację i generalną aprobatę takiej opinii, powstanie atmosfera, która pozwoli ofiarom wystąpić z prawnym oskarżeniem tych kryminalistów. Dopóki się tak nie stanie, ci kryminaliści pozostaną ponad prawem i nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za ich pełne zła akcje.

"Maszyna Czytająca Umysł" używa dla imitacji częstotliwości, impulsów elektrycznych, takich samych zasad jak rzeczywisty dźwięk (poprzez uszy). Wtedy te fale elektromagnetyczne są skierowane bezpośrednio do mózgu ofiary. To spowoduje, że słyszy ona to, czego chcą operatorzy, podczas gdy inni nie są w stanie tego słyszeć. (Ponieważ nie są to fale dźwiękowe)

Śledzący nadużywają powyższych zasad naukowych dla doprowadzania ich ofiar do szaleństwa. Jeśli ich ofiara nie ulegnie tej pierwszej taktyce, używają oni następnej metody: Użyją oni radiacji mikrofalowej dla przesłania głosu operatora na ofiarę (krzyczącego bezpośrednio na jej mózg).

Obiekt takiego działania będzie słyszeć to co mówią, jako normalny szeptany dialog, ale naprawdę to nie jest głos pochodzący od fal dźwiękowych, który mógłby być odbierany przez uszy. Ponieważ ofiara nie jest w stanie znaleźć wokół niej kogokolwiek, kto mógłby do niej mówić, zacznie ona myśleć, że wyobraża sobie głosy. W miarę kontynuacji audio-dokuczliwości tego typu, zacznie ona w końcu uważać, że jest chora psychicznie.

Jeśli nawet to nie zdaje egzaminu, śledzący zaczną z ofiarą kłótnie, przesyłając na nią dialog, który spowoduje jej gniew. Ofiara może być sprowokowana do reakcji na naśmiewanie się, wyzwiska, czy obraźliwy język. Często, ofiara zareaguje na to wybuchem w miejscu publicznym (to jest tam, gdzie operatorzy będą próbowali aktywnie prowadzić tą operację). To doprowadzi ludzi otaczających ofiarę do mylnego wniosku, że jest ona szalona (ponieważ wszyscy będą widzieli jej niesprowokowany wybuch).

W ten sposób, operatorzy maszyny czytającej umysł zastawiają pułapkę na ich ofiary, w celu spowodowania ogólnego wrażenia ich szaleństwa. Inni ludzie mogą błędnie myśleć, że ofiara sprzecza się z duchem i przekonają ofiarę, że jest ona chora psychicznie. W końcu, wszyscy będą uważali ją za szaloną i ofiara znajdzie się w kompletnej izolacji.

Dla uniknięcia tej pułapki przez szeroką publikę, którą może spotkać taka sama sytuacja i która może wpaść w sidła, chciałbym w tej chwili, dla wyjaśnienia zagadnienia mikrofalowych głosów, przytoczyć odpowiedź do Dr.Stevensona

(załącznik)


Dr.Stevenson (PhD w psychologii) jest czytelnikiem moich prac na Internecie. Wysłał on do mnie zapytanie, w jaki sposób można odróżnić głosy mikrofalowe od przypadku schizofrenii?

Odpowiedź jak poniżej:


W 1973 roku eksperyment Dr.Sharpa spowodował, że słyszał i rozumiał on wymawiane słowa, przesyłane do jego mózgu poprzez częstotliwość mikrofalową.

Ponieważ głosy (dostarczane do mózgu poprzez mikrofale) pochodzą od innych ludzi, powinny one zachowywać ton i akcent osoby która mówi.

Tak więc, ofiara odbierająca w jej mózgu mikrofalowe głosy (podczas gdy nikt dookoła nie słyszy tego głosu, ponieważ jest on dostarczany poprzez mikrofale a nie fale dźwiękowe) powinna rozróżnić je jako głosy innej osoby szepczącej w jej umyśle. Jeśli ktoś jest w stanie dokonać takiego rozróżnienia, to te głosy powinny być spowodowane przez mikrofale.

Myśli są bezsłownym językiem umysłu, a język wyraża myśli poprzez słowa. Kiedy myślisz, to jest tak, jakbyś szeptał w umyśle używając właściwego tobie tonu. Różni się to bardzo od sytuacji, kiedy ktoś używa mikrofal dla przesłania do ciebie słów.

Z powodu tej oczywistej różnicy, łatwo jest odróżnić głosy przychodzące poprzez mikrofale. Tak więc również, jest to odpowiedź na pytanie.

Jeśli inni ludzie używają częstotliwości mikrofalowej dla przesyłania do ofiary wymawianych słów, to głosy te powinny posiadać ton i akcent należące do innych i odróżniające się od tonu i akcentu ofiary. W ten sposób, ofiary urządzenia tego rodzaju mogą nauczyć się analizować tą różnicę, po czym nie będą wierzyły głosom mikrofalowym i nie będą wpadać w zasadzki.

Jakkolwiek, jeśli ktoś uwierzy, że głosy należą do niego/jej, lub do dobrego przyjaciela, czy nawet dojdzie do błędnego przekonania, że ten rodzaj głosu pochodzi od Boga (jeśli ma do czynienia z głosem męskim) lub anioła (jeśli jest to głos żeński) i będzie próbować postępować za nim, to będę uważał taką osobę za ofiarę, która została doprowadzona do schizofrenii.

Szczerze oddany,

Alan Yu

------------------------------------------------------------------

Jest jeszcze jedna metoda, używana dla spowodowania szaleństwa ofiary operatorów maszyny umysłu. Występuje ona kiedy ofiara wie, że jest krzywdzona poprzez fale radiacji, ale nie wie kto jej szkodzi.

Kiedy śledzący zadecydują pozbyć się ofiary, wtedy będą oni szkodzić jej używając broni nieuśmiercającej (broni radiacji wysokiej częstotliwości). Jeśli ofiara nie zdaje sobie z tego sprawy i nie podejmie kroków ją zabezpieczających, doprowadzi ją to powoli do śmierci. Jeśli nawet ofiara zda sobie sprawę z tego, że ktoś jej szkodzi, śledzący będą kontynuowali krzywdzącą akcję. Doprowadzi to ofiarę do ogromnej złości, ale często nie jest ona w stanie walczyć.

Dzieje się tak dlatego, że operatorzy kontrolują broń radiacyjną z odległości i ukrywają się w kamienicy, lub w domu zlokalizowanym blisko tej osoby. Ofiara znajdzie się otoczona przez wrogów którzy są "niewidzialni". Będzie jej trudno zorientować się, skąd pochodzą fale radiacji.

Jeśli ofiara nie będzie w stanie dojść do tego, kto i skąd ją krzywdzi, frustracja doprowadzi ją do szaleństwa. Dojdzie do takiego rodzaju sytuacji, który jest wielokrotnie opisywany w gazetach. "Człowiek zaczyna strzelać na ulicy i bierze odwet na niewinnych przechodniach." Ten człowiek będzie odpowiadał za morderstwo, lub zostanie skierowany przez władze do szpitala dla chorych psychicznie.

W rzeczywistości, ten człowiek nie jest wcale szalony. Wie, że ktoś nim steruje, ale nie ma on wystarczającej znajomości "Maszyny Czytającej Umysł" ani nie wie, gdzie szukać jego "niewidzialnych" wrogów, używających broni nieuśmiercającej (broni radiacji). W finalnym stopniu frustracji, wyładuje on swoją złość na kimkolwiek. Dlatego, że nie może rozpoznać lub zlokalizować jego rzeczywistego wroga (operatorów maszyny umysłu), na którym mógłby się zemścić.

Cała ta historia wydaje się bardzo prosta tym, którzy wiedzą o istnieniu "Maszyny Czytającej Umysł", gdyż ofiara została w ten sposób 'urządzona' przez operatorów maszyny umysłu - "TRM".

Chciałbym teraz przedstawić czytelnikom dwa wypadki, które wydarzyły się w Nowym Jorku. Dwoje morderców zostało orzeczonych schizofrenikami. Chciałbym przedyskutować te dwa wypadki i wyjaśnić różnicę, pomiędzy schizofrenią a stanem znajdowania się pod działaniem maszyny umysłu EMR.

Odnośnie przypadków schizofrenii, które wydarzyły się w Nowym Jorku, będę wyjaśniać to jak następuje. Zaistniały dwa przypadki, poruszane w mym poprzednim artykule. O jednym, dotyczącym "Syna Sama" doniósł Mr.Mark, z drugim spotkałem się podczas czytania gazety.

Przyznam się, że nie znam zbyt dobrze szczegółów przypadku "Syna Sama". Wszystko co wiem pochodzi od pana Marka, który powiedział, że morderca zabił siedem osób. Jeśli morderca zabiłby siedem kolejnych osób, w okresie kilku kolejnych dni, a do tego nie miał problemów finansowych, konfliktów emocjonalnych, ani też żadnych konfrontacji z jego ofiarami, to zgadzam się, że powinien on być szaleńcem. Natomiast, jeśli te siedem osób zostało zabite tego samego dnia i niemal w tym samym czasie, bez żadnych prowokacji, to przypuszczałbym, że możliwym powodem tych wydarzeń mogła być maszyna umysłu. Chcę wyjaśnić różnice pomiędzy dwoma możliwościami (szaleństwa i znajdowania się pod wpływem maszyny).

Jeśli operatorzy zechcą zniszczyć ich obiekt, wystarczy im aby zabił on tylko jedną osobę. Jest to dosyć, aby wyglądał on na szaleńca i wystarczy, aby wysłać go do więzienia, lub do szpitala dla chorych psychicznie (Jakkolwiek, w rzeczywistości obiekt działań operatorów może nie być naprawdę szaleńcem. Może on tylko wyładowywać stres, spowodowany działalnością maszyny na jego osobie). Tak więc, logicznie, operator nie będzie się starał, aby doprowadzić osobnika do zamordowania wielu osób w przeciągu wielu dni, ale osoba doprowadzona do szaleństwa przez maszynę, może dla wyładowania złości użyć skutecznej broni, takiej jak AK-47, w celu zabicia wielu osób w jednym miejscu. (Powinno to być miejsce, gdzie osoba ta często przebywa, jak również gdzie spotkała ona kilka osób, które mogłyby być operatorami dręczącymi ją ich akcją doprowadzania jej do szaleństwa) Ta osoba nie wie o maszynie umysłu, ale czuje, że niektórzy ludzie wiedzą o niej za dużo i że wszyscy wydają się z niej naśmiewać. To czyni ją złą na ludzi z tego miejsca.

Drugi przypadek wydarzył się wiosną 1994 roku i dotyczy osoby, która żyła w Nowym Jorku. Ta osoba i jej rodzina pochodzili z Chin. Osobnik ten zabił swą żonę podczas gdy pracowała. Gazeta podała, że zabójca słyszał tuż przed tym głos obiecujący, że odmieni on jego niepowodzenia poprzez zabicie żony. Ten Chińczyk postąpił za radą głosu i zabił żonę podczas gdy pracowała ona w domu, ponieważ myślał, że głos ten pochodzi od anioła który chce mu pomóc. Chińska gazeta "World Journal" (publikowana w Stanach Zjednoczonych) opisała ten przypadek i powyższe słowa tego mężczyzny. Przypuszczam, że ten przypadek mógł być spowodowany czymś innym (- operatorzy maszyny umysłu) niż schizofrenia.

Dlatego, że operatorzy tej maszyny mogą jej użyć dla zastawienia sideł na każdego, kogo nie lubią. Jeśli operatorzy maszyny nie lubili tego chińskiego męża, to kobieta - operator mogła grać rolę anioła z nieba i dostarczyć wiadomość do jego mózgu. Mogłoby to być tak, jakby dziennik dostarczył tej wiadomości: że jeśli chce się odmienić złą passę, to należy zabić żonę. Jeśli moje rozumowanie jest prawidłowe, to mąż i żona są ofiarami, a operatorzy maszyny umysłu są rzeczywistymi kryminalistami.

Chciałbym w tym miejscu zaprezentować inną informację dotyczącą tego zagadnienia.

(załącznik)


Receptura Wielkiego Brata na "Rewolucję w sprawach militarnych"
W świetle bieżących wydarzeń, czy przeżywamy już taką zorganizowaną rewolucję ?
Glenn Krawczyk
PO Box 1540
Burleigh Heads, Qld
4220 Australia


RECEPTURA

The Association of National Security Alumni jest organizacją z Maryland, w skład której wchodzą przede wszystkim byli pracownicy urzędów narodowego bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych sprzeciwiający się używaniu utajonych operacji. Nagłówek towarzystwa deklaruje ich zasady:

"Akcje są nieproduktywne i naruszają interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Są one wrogie operacjom sprawnego narodowego systemu wywiadowczego i korumpują one wolność obywatelską, zaliczając w to sądownictwo i wolność prasy. Przede wszystkim, stoją one w przeciwieństwie do zasad demokracji, narodowej wolności i praw międzynarodowych, publicznie przez Stany Zjednoczone uznanych."

W roku 1992, oddział tego towarzystwa, znany jako Electronic Surveillance Project, opublikował sprawozdanie zatytułowane "Microwave Harassment & Mind-Control Experimentation" ( Dokuczliwość Mikrofalowa i Eksperymentacja Kontroli Umysłu), w którym przedstawiono zatajone użycie i testowanie pojawiających się - technologii bezpośredniej energii-zmieniających zachowanie na obywatelach USA, wobec których Rząd Amerykański nie ma legalnych ani moralnych roszczeń.

Początkowe poszukiwania studiowały roszczenia 12 potencjalnych ofiar utajonych eksperymentacji i dokuczania. Do połowy 1993 roku z towarzystwem skontaktowało się około 72 ofiar i w czasie kiedy to piszę, ponad 200 takich osób.

W roku 1993, dodatek do początkowego dokumentu, napisany przez jego autorkę Julianne McKinney, Dyrektora Electronic Surveillance Project, donosi: Podczas kiedy większość tych "eksperymentów" pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, otrzymano pewną ilość, w rzeczywistości identycznych skarg z Anglii, Kanady i Australii. Wydaje się, że działalność tego rodzaju jest również prowadzona w Europie.

McKinney podaje następnie:

"Powstała sugestia, że długofalowy cel tych wszystkich eksperymentacji polega na wytworzeniu systemu umożliwiającego monitorowanie i śledzenie wszystkich (ocalałych) obywateli tego kraju, poprzez użycie nowoczesnego, być może bazowanego na satelicie -systemu cybernetycznego.

Niewątpliwie, niektóre badania poświęcone "mapowaniu mózgu", wskazują na taki potencjał. Otrzymaliśmy pierwsze informacje, które wskazują na to, że rezonans magnetyczny jest krytycznym czynnikiem tego procesu. "

(...................)

=====================================================

Powyższa informacja udowodniła, że technologia mikrofalowa jest używana dla kontroli umysłu, lub jako niewidzialna broń służąca wyrządzaniu szkód, lub pozbyciu się obywateli Stanów Zjednoczonych, prawnych członków społeczeństwa.

4. Ta maszyna jest podstawą nowego systemu niewolniczego, ponieważ osoba która ma być śledzona, jest traktowana tylko jako ich własność.

Maszyna używa niewidzialnych fal elektromagnetycznych dla inwazji osobistej wolności i czyta ludzkie myśli nie pozostawiając żadnych śladów. Ofiara nie jest uświadomiona, że jej myśli są przez kogoś czytane. W ten sposób więc, operatorzy mogą używać tej maszyny na kimkolwiek, ilokrotnie sobie tego życzą i krzywdzić bez jakiegokolwiek pozwolenia. Najokropniejsza rzecz to taka, że operator zawsze używa maszyny w sposób zależny od jego nastroju. Jeśli nastrój operatora jest dobry, ofiara ma szansę na przyzwoite traktowanie, ale jeśli operator jest w złym nastroju, ponieważ używając maszyny nie potrafi dokładnie rozumieć ofiary, wyładuje on na niej swą złość i będzie ją karał aż ofiara umrze. Ofiara nie ma żadnej ochrony prawnej, ponieważ nie ma żadnych śladów dowodzących istnienia tych broni fal radiacyjnych. Jest ona traktowana tylko jako ich własność. Śledzący uważają, że my (którzy jesteśmy namierzeni) należymy do nich (ich "dzieci", lub własność) i mogą z nami robić wszystko, nawet pozbawić nas życia. Dlatego, ponieważ robią wszystko poprzez te niewidoczne fale elektromagnetyczne, które nie pozostawiają żadnych śladów.

Dzień po dniu, zacznie przychodzić sytuacja w której państwo nie będzie należało już do ludzi, ale do operatorów maszyny umysłu. To dlatego, że nasze prawa obywatelskie nie mogą przeciwstawić się operatorom niewidzialnej siły, szczególnie jeśli w takiej sytuacji nic nie robimy. Jeśli nie będziemy się martwić tą poważną sytuacją, to nie będziemy mieli praw regulujących działania tych grup.

Metodyka maszyny umysłu - " Maszyny Czytającej Umysł " stworzyła rzeczywisty, nowy system niewolniczy, traktujący nas jako ich "dzieci", które mogą być karane przez operatorów w jakikolwiek sposób i jako ich własność, z którą operatorzy mogą robić co chcą.

5. Postępowanie operatorów maszyny czytającej umysł jest naruszeniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych i Praw Człowieka.

Ponieważ operatorzy używają maszyny dla znajomości twych myśli, twych marzeń, twoich pomysłów, twojej prywatności, twojego ciała i twojego życia, (mogą oni nawet uszkodzić twoje ciało, lub pozbawić cię życia poprzez używanie maszyny tylko na wysokiej częstotliwości), nie jesteś w rzeczywistości prawdziwym właścicielem twej osoby. Już nie należysz tylko do siebie. Operatorzy maszyny umysłu będą podzielali twoje pamięci i wszystko, co jest w twym umyśle. Nawet komuniści nie mogą tego robić, ale operatorom tej maszyny to się udało. Istnieje informacja, którą chcę teraz zaprezentować. Pochodzi ona od niemieckiego psychologa, członka Freedom of Thought Foundation .

--------------------------------------------------------------------------

Niemieckie sprawozdanie - Freedom Of Thought Foundation

Nowy członek Fundacji, psycholog, napisał z Niemiec do członka Advisory Board - W.H.Bowarta, opisując znajomość kontroli umysłu z pierwszej ręki:

Funkcje tortury to co najmniej: powiązanie oryginalnej osobowości ofiary z bólem, paniką i horrorem (- pożądana osobowość jest potem powiązana z przyjemnością); dla funkcji zniechęcającego uwarunkowania tworu nowych wzorów zachowania, dla wytworzenia kontrolowanego paniką mechanizmu amnezji ("Jeśli pamiętasz, będziesz próbował nas zdradzić, ale my dowiemy się o tym szybciej niż zdążysz cokolwiek zrobić, dlatego że jesteśmy wszędzie, wtedy będziesz znowu torturowany, więc nie będziesz pamiętać!"); dla wytworzenia sztucznego, kontrolowanego schorzenia wieloosobowości (które w normalnych warunkach jest wynikiem ciężkich przeżyć (złego traktowania, czy też seksualnego nadużywania w dzieciństwie). Również, z powodu samych tortur, nawet jeśli nie powiązanych z technikami kontroli umysłu, w wielu przypadkach pojawiają się schorzenia amnezji lub blokady pamięci dotyczącej tortury.


Proszę zauważyć słowa operatorów maszyny umysłu -("Jeśli pamiętasz, będziesz próbował nas zdradzić, ale my dowiemy się o tym szybciej niż zdążysz cokolwiek zrobić, dlatego że jesteśmy wszędzie, wtedy będziesz znowu torturowany."

Tak okropne słowa groźby pokazują czytelnikom złe czyny operatorów maszyny umysłu EMR. Nie tylko Niemcy, ale wiele już państw (takich jak Taiwan, USA, i.t.d. ) używa prawdopodobnie takiej samej maszyny. Poprzez to, operatorzy są wszędzie i dlatego potrafią utrzymać swe tajemnice. Dlatego, że nie tylko zniszczą oni każdego psychologicznie, czy nawet będą torturowali całą rodzinę osobnika używając ich broni niewidocznych częstotliwości elektromagnetycznych, ale nawet się ich zupełnie pozbędą.

Pragnę zaprezentować dowody pochodzące ze sprawozdania Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation ( Electronic Survilliance Project) --Grudzień 1992

-----------------------------------------------------------------

Ofiara zostanie odizolowana od członków jego/jej rodziny, kiedy przychodzą wysoko skoncentrowane formy elektronicznego dokuczania.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy starsi rodzice lub małe dzieci stają się obiektem dla oczywistego celu zastraszenia.

Istnieją dwa przypadki opisujące podobną sytuację.

Jedna osoba (doprowadzona do maksymalnego stresu, z powodu nieustannego elektronicznego dokuczania jej dzieciom) zabiła dziecko, próbując oszczędzić mu w ten sposób kolejnych bóli.

Inna osoba została powiadomiona telefonicznie przez pracownika miejscowej sieci energetycznej, że jeśli szanuje życie jej dzieci, powinna zaprzestać opozycji wobec instalacji przewodów wysokiego napięcia.


Powyższe przypadki udowadniają, że ta grupa ludzi rzeczywiście występuje przeciwko obowiązującemu prawu i przeciwko Konstytucji.

6. Kim interesują się operatorzy maszyny czytającej umysł? Bazując na tym, jak ta maszyna jest używana w Taiwanie, powinienem powiedzieć, że próbują oni śledzić każdego obywatela kraju. Jakkolwiek, nie mają oni dla tego celu wystarczającej ilości agentów. Z tego powodu, koncentrują oni uwagę na śledzeniu przede wszystkim najważniejszych reprezentantów polityki, biznesu, nauki, zorganizowanej przestępczości, i.t.d.
Tacy ludzie to dla przykładu: burmistrz, wysokiej klasy naukowiec, biznesmen, ważna figura świata przestępczego, lub ktokolwiek kim są zainteresowani. Akcje operatorów wykraczają poza wszelkie normy logicznego myślenia. Nie tylko będą się oni zajmowali kryminalistą, ale również normalnymi, znaczącymi ludźmi budzącymi zainteresowanie. Operatorzy będą trzymali zapisy ludzi, którymi się zajmują, na zawsze. Będą się oni zajmowali tą samą osobą, aż znajdzie się ona kompletnie w ich rękach (To znaczy, kiedy będą mogli przewidzieć jej działania).

Ci ludzie z reguły nie powinni wiedzieć, że ich myśli są czytane czy śledzone i operatorzy są w stanie przewidzieć ich akcje.

Jeśli jacyś znaczący ludzie występują przeciwko interesowi grupy maszyny umysłu, to operatorzy użyją maszyny dla influencji umysłów tych ludzi (którzy są nieostrzeżonymi ofiarami), dla wyeliminowania opozycji. Jeśli jakakolwiek znacząca osoba nie może być kontrolowana przez grupę używającą maszyny umysłu, zostaną użyte bronie "nieuśmiercające" dla spowodowania śmierci.

Ta grupa nie będzie torturowała znaczących ludzi (którzy są przeciwko ich interesom i którzy nie mogą być kontrolowani), w sztuczny sposób spowodują oni tylko śmierć takiej ofiary. Jeśli nie ma na to odpowiednich możliwości, grupa maszyny umysłu stworzy na to szansę (a jeśli zawiodą one, grupa ta będzie czekała na następne szanse). Wszystko to, aby zabezpieczyć się przed skargami tych ludzi, których torturowanie poruszyłoby uwagę społeczeństwa.

W szerokiej masie społecznej, ten kto wie będzie torturowany i śledzony zawsze, aż do śmierci. Ci którzy ignorują tą sytuację mogą żyć spokojnie, ponieważ są oni nieustannie śledzeni, a więc: będą pod kontrolą umysłu. Jakkolwiek, te spokojne warunki życia potrwają tylko tak długo, jak długo ludzie ci nie zdają sobie sprawy z istnienia maszyny umysłu i nie mają zamiaru opierać się interesom grupy jej używającej.

Tak więc, to jest to, co pod kontrolą umysłu znaczy słowo - "Posiadanie"

Oni uważają, że jest to najlepszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Jeśli taka sama sytuacja wytworzyła się w Stanach Zjednoczonych, kim się oni interesują ? Uważam, że "większość z nas była śledzona przynajmniej raz". Sytuacja pogorszy się, jeśli nie utworzymy teraz nowych praw regulujących działalność tych grup i samej maszyny umysłu. Nieautoryzowana moc tych ludzi wzrośnie do maksimum i wtedy będzie jeszcze trudniej zmienić to w przyszłości.

W szczególności teraz, kiedy informacje i reportaże udowadniają, że lokalne siły zabezpieczające prawo używają już sprzętu tego rodzaju. (Magazyn "Time" doniósł, że rosyjskie: maszyna umysłu i broń "nieuśmiercająca" są używane przez lokalne siły zabezpieczenia prawa w USA ) Dowodzi to temu, że wszystko co powiedziałem jest czystą prawdą.

Podejrzewam, że w tych krajach wybudowano już system śledzenia całego narodu. Pragnę zaprezentować poniższą informację: W Sierpniu 1971 roku, został przedstawiony prezydentowi Nixonowi program systemu śledzenia powszechnego. Zaproponowano w nim podłączenie każdego budynku, samochodu i każdej łodzi w Ameryce. Ten plan zawierał w sobie podstawy operowanego przez rząd, systemu propagandowego, łączącego poprzez sieć telewizyjną każdy stan, miasto i dom. (Patrz strona 118 w "Uncloaking the CIA")

Nawet jeśli ten program nie został wtedy zaakceptowany, to udowadnia on, że istniały takie chęci i że mogą oni wprowadzić go w życie jeszcze przez długi czas. Jeśli zrealizować taki plan teraz, potem powiązać go ze współczesną techniką, taką jak: "śledzenie z odległości", broń "nieuśmiercająca", maszyna umysłu - "TRM", to można byłoby udoskonalić go tym niewidzialnym (fale elektromagnetyczne) sposobem. W roku 1980 Senat zatwierdził Intelligence Oversight Act of 1980. Ten Akt wprowadza zaniechanie zasad w utajonych operacjach, zatrudnianie akademików, duchownych lub dziennikarzy jako szpiegów i informatorów, a także nowe kary za publiczne ujawnanie agentów pracujących dla Stanów Zjednoczonych. (Patrz strona 73, "CIA" Briana Freemantle)

Powyższe zarządzenia dowodzą możliwości budowania generalnego systemu obserwacji operującej w utajony sposób. Wtedy ta maszyna mogłaby być zainstalowana w budynkach publicznych, takich jak centra handlowe, szkoły, sklepy, banki, lotniska, i.t.d. , zaliczając w to również pojazdy mechaniczne. (Odbiorniki elektryczne mogłyby zostać zainstalowane na głównym skrzyżowaniu ulic lub na autostradzie) Szanujący prawo obywatele będą całkowicie pod ich kontrolą, gdziekolwiek by nie poszli. To dlatego tak poważnie traktowana jest przez nich sprawa zapewnienia bezpieczeństwa. Niektórzy użyli już ich systemu obserwacyjnego maszyny umysłu i niewidzialnych broni fal częstotliwości elektromagnetycznych dla wyegzekwowania własnych celów czy wyładowania osobistego gniewu. Opisane przypadki dzieci, krzywdzonych użyciem na nich tych broni niewidzialnych fal, są doskonałymi przykładami nadużyć operatorów maszyny umysłu.

Ponieważ wynalezienie i używanie maszyny jest utrzymywane w wielkiej tajemnicy, pewna część władz przyjęła pozycję w pierwszym rzędzie popierającą sekret maszyny umysłu "TRM" i jej operatorów. Jeśli znajdą się ludzie poruszający temat istnienia maszyny, lub o niej wiedzący, będą oni oskarżeni o nienormalność i operatorzy pozbędą się ich, wbrew prawom ludzkim tych ofiar.

Jeśli władze zaprzeczają istnieniu tego urządzenia, jak również pozwalają operatorom maszyny używać niewidzialnej broni nieuśmiercającej dla pozbywania się ludzi, to zamierzam zadać pytanie: Czy wierzysz, że władze pozostają wierne podstawowym zasadom ? LUDZI, POPRZEZ LUDZI I DLA LUDZI

7. Maszyna może być używana jako narzędzie śledzenia i przesłuchania jakiejkolwiek osoby, w jakimkolwiek miejscu, jeśli życzą sobie tego operatorzy. Jak są oni w stanie robić to w całym kraju? Istnieją trzy tłumaczące to przyczyny:

Przyczyna pierwsza: Maszyna powiązana jest ze specjalnym systemem śledzenia - "obserwacja z odległości" (lub następnie, może być powiązana z użyciem wstrzykiwanych mikrochipów służących śledzeniu ludzi). Istnieje radar, który potrafi znaleźć muchę z odległości kilometra lub namierzyć człowieka z odległości 25 mil (patrz powyżej - sprawozdanie Dr.Beckera). Istnieje również firma "PSI TECH" posiadająca technologię "obserwacji z odległości", użyto jej dla lokalizacji Saddamowych baz rakiet "scud" i dla odnalezienia ukrytej osoby. (patrz sprawozdanie Ms.Armen Victorian)

Przypuszczam, że obydwa doniesienia dotyczą tego samego sprzętu, ale "obserwacja z odległości" jest produktem udoskonalonym i finalnym. Używa on takich rodzajów fal radiacyjnych (które przenikają ściany, cegłę, metal), które lokalizują osobnika (lub rzecz) dokładnie, w jakimkolwiek miejscu, (w domu lub w budynku) czy w dzień, czy w nocy.

Ta maszyna umysłu (TRM) może też być połączona z telewizyjnym systemem bezpieczeństwa w budynku publicznym. Jeśli oni rzeczywiście prowadzą program systemu powszechnego śledzenia, maszyna powinna być zainstalowana wraz ze systemem odległościowej obserwacji na zewnątrz, na szczycie budynku, lub słupa świetlnego, dla obserwacji ludzi na zewnątrz. Również, może w ten kontrolowany z odległości sposób, emitować mikrofale dla szkodzenia jakiemukolwiek obiektowi.

Proszę pozwolić mi teraz zaprezentować informację o "Project Slammer", który jest fundowanym przez CIA i prowadzonym przez naukowców (studiujących zachowanie) z CIA/FBI projektem, studiującym psychiczną budowę ludzi, ich rodzin i bliskich znajomych, którym zarzuca się grożenie bezpieczeństwu.

Ms.Julianne McKinney, były agent wywiadu armii amerykańskiej, wskazała, że aktywności śledcze mogą podlegać temu właśnie projektowi. W odpowiedzi, rzecznik FBI zaprzeczył w pełen złości sposób: "Nie wiesz kto prowadzi ten system śledzenia! Nie wiesz, czy to jest śledztwo policji stanowej, czy śledztwo policji lokalnej! To może być zupełnie niepowiązana operacja! Nie wiesz kto prowadzi to śledzenie!" [i.t.d.,i.t.d.] [Patrz strona 10 "Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation (Electronic Survilliance Project), Grudzień, 1992]

Jakkolwiek, odpowiedź rzecznika wskazuje na to, że FBI przynajmniej uznaje egzystencję śledzenia. Odpowiedź dowodzi również, że wszyscy mogą tego używać. Począwszy od policji lokalnej, poprzez stanową, aż do FBI i CIA.

Przyczyna druga: Wynaleziono wiele niewidocznych broni, które mogą współpracować z maszyną TRM (takich jak emitor mikrofal, generator elektromagnetyczny, broń poddźwiękowa) dla przesłuchania lub straszenia kogokolwiek, lub dla interferencji z elektryczną aktywnością mózgu ofiary. Akcje tego rodzaju nie wzbudzą uwagi innych, ponieważ takie rodzaje broni są niewidzialne, niesłyszalne (oprócz pełnego bólu wycia ofiary) i nie pozostawiają dowodów w postaci zewnętrznych obrażeń.

Tak więc, ci operatorzy maszyny umysłu są zawsze pełni pewnej siebie dumy, że mogą torturować ludzi i nie są nigdy powstrzymani przez prawo. Istnieje osiem przypadków, które wydarzyły się rodzinom i były poruszone powyżej. (Patrz str. 9 "Microwaves Harassment & Mind Control Experimentation.)

Przyczyna trzecia: Maszyna TRM może być kontrolowana z odległości i zainstalowana w samochodzie, tak jak każdy telefon komórkowy. Tak więc, gdziekolwiek byś nie pojechał (samochodem) lub nie przebywał (w miejscu), jesteś pod totalną kontrolą, jeśli sobie tego życzą.

Tak więc, co wydarzy się, jeśli władze podjęły złą decyzję i zainstalowały tą maszynę we wszystkich budynkach i w pojazdach, jak również zainstalowały odbiorniki fal elektrycznych na skrzyżowaniach ulic i autostradach, na przykład na słupach świetlnych? Tylko obywatele przestrzegający prawa będą pod totalną kontrolą, pozbawieni prywatności, bez względu na to, gdzie przebywają lub gdzie pójdą? Zastanówmy się teraz Czy nasze społeczeństwo wybudowało system obserwacyjny tego typu w cał teraz ? Czy

Chcę zaprezentować informację tego rodzaju, pochodzącą z artykułu o technologii kontroli umysłu z odległości. (autorstwa Anny Keeler )

(załącznik)


Z roku 1984, sprawozdanie U.S. House of Representatives podaje: duża ilość sklepów w całym kraju używa transmisji wysokiej częstotliwości słów (powyżej zasięgu ludzkiego słyszenia) dla zniechęcenia do kradzieży. Zmniejszyły się one w niektórych przypadkach, aż o 80 %.

Wydaje się, że w powyższym przypadku sklepy użyły urządzenia transmitującego przekazy poprzez fale mikrofalowe. Co w tym przeraża, to fakt, że słowa transmitowane poprzez mało zgęszczone mikrofale lub fale radiowe, czy też przez inna utajoną metodę, mogą spowodować skutek na ludziach.

(...........)

wiadomo w obecnej chwili, że biologiczne (czy inne) częstotliwości mogą być użyte jako "wejście informacji" (n.p. uczucia lub emocji ) i wzmocnienie rytmów mózgowych, związanych z uwarunkowaniem i przekazywaniem informacji. Sposobem dostarczania takiego sygnału człowiekowi może być użycie wysokiej częstotliwości nośnikowej. Rezultaty badań nad procesem informacyjnym, procesami podświadomości, podejmowania decyzji, procesami pamięci i wywołanymi możliwościami mózgu, mogą być eksploatowane lub połączone w system wieloprzyporządkowania.

Utajona influencja technologii nie jest tak obca dla amerykańskiego sposobu życia, jak mogłoby się komuś wydawać.

Powyższe sprawozdanie z U.S. House of Representatives z 1984 roku podało, że w niektórych sklepach użyto transmisji dźwiękowych wysokiej częstotliwości dla zabezpieczenia się przed kradzieżami (pewna sieć sklepów ze Wschodniego Wybrzeża doniosła o zaoszczędzeniu 600 tysięcy dolarów poprzez okres dziewięciu miesięcy). W niektórych sklepach z żywnością wyraźnie zmniejszyły się braki gotówki powodowane przez pracowników, a ich zachowanie również się polepszyło.

Używając innych określeń, przekazy mowy są dostarczane częstotliwościami przewyższającymi granice ludzkiego słuchu. Technologia dla zastosowań komercyjnych jest w miarę nowoczesna (pewne studio używa podejścia "wielowarstwowego" i 31 kanałów w przygotowywaniu taśm, niektóre używają podejścia "podwójnego kodowania" łączącego naukową znajomość procesów informacyjnych dwóch półkul mózgowych, jeszcze inne używają techniki, która przemawia do konsumenta jak do trzyletniego dziecka). W Stanach Zjednoczonych nie ma praw regulujących specyficznie transmisji tego typu. (poprzez używanie radia lub telewizji, Federalna Komisja Komunikacji może nam zapewnić tylko - "łapanie tego wszystkiego")

Jeśli przemysł używa niewykrywalnych transmisji dźwiękowych dla względów bezpieczeństwa, wydaje się, że wojsko i CIA jest w stanie eksploatować tą samą technologię i wytworzyć o wiele nowocześniejsze technologie dla ich użytku. Publiczna znajomość "podświadomego" programowania jest naiwna w porównaniu do jego możliwości.

----------------------------------------------------------------------

Postępując za powyższą informacją, chcę rozumieć, że właściciele tych sklepów mogli kooperować z władzami lub agencjami wywiadowczymi w utajony sposób.

Tak więc, używając takiego urządzenia, mogą oni szpiegować każdą specyficzną osobę (pracownika) na korzyść władz (a nawet doprowadzić osobnika do szaleństwa). Z drugiej strony, ci właściciele mogą również korzystać z tego urządzenia, tak jak zabezpieczać ich własność lub łatwo radzić sobie z ich pracownikami. Taki rodzaj kooperacji może zredukować opinie społeczne przeciwne temu urządzeniu. Może to również pomagać władzom w budowie elektronicznego systemu obserwacji w tych sklepach i połączenie ich w skali całego kraju.

Przekład: Aleksander Zieliński
Poprawiono i Uzupełniono: 19 Listopad 1997


Polska Strona Kontroli Umysłu