Ważne Daty w Historii Kontroli Umysłu i Technologii Elektromagnetycznej - Cheryl Welsh

Ten spis historycznych dat zademonstruje kompleksowe zaangażowanie rządu Stanów Zjednoczonych i przemysłu zbrojeniowego, oraz poziom technologii z kilku niezależnych, niesklasyfikowanych i godnych zaufania źródeł. Są to próbki ze źródeł informacji na ten temat. Tematy te wymagają dalszego dochodzenia.
 
1942-1947

Z "Cybernetics" Norberta Weinera. Weiner jest twórcą cybernetyki. W "New York Times" opublikowany został komentarz dotyczący tej książki. "Jedna z najbardziej wpływowych książek dwudziestego wieku... "Cybernetyka" była oceniana przez dwudziestu siedmiu historyków, ekonomistów, nauczycieli i filozofów, aby zostać uznaną za jedną z tych książek, opublikowanych w przeciągu "ostatnich czterech dekad, które "w sposób najbardziej znaczący zmieniły kierunek rozwoju naszego społeczeństwa..."

Cytat z tej książki: "Ta egzystencja ostrych częstotliwości w falach mózgowych, oraz teorie które przedstawiłem, aby wytłumaczyć jak powstały, co mogą robić i jaki użytek mogą one mieć dla medycyny, reprezentują w mym umyśle ważny i nowy przełom w fizjologii. Podobne pojęcia mogą być użyte w innych miejscach w fizjologii i mogą wnieść rzeczywistą kontrybucję do badania podstaw zjawiska życia."

Następny cytat z książki: "Podstawą naszych spotkań jest grupa zgromadzona w Princetown w roku 1944, jakkolwiek Dr. McCulloch i Dr.Fremont-Smith widzieli prawidłowo-psychologiczne i socjologiczne znaczenia przedmiotu i włączyli do grupy pewną liczbę czołowych psychologów, socjologów i antropologów. Potrzeba przyłączenia psychologów była w rzeczywistości oczywista od początku. Ten kto bada system nerwowy, nie może zapomnieć o umyśle, a ten kto bada umysł, nie może zapomnieć o systemie nerwowym.

Weiner pisze również: "Wiedziałem przez znaczny okres czasu, że jeśli zajdą nagłe wypadki w skali narodowej, moja funkcja będzie zdeterminowana w poważnej mierze przez dwie rzeczy: mój bliski kontakt z programem maszyn liczących, rozwiniętym przez Dr. Vannevara Busha, oraz moja własna, prowadzona wspólnie z Dr. Yuk Wing Lee, praca nad projektowaniem sieci elektrycznych."

Finalnie: "Dr. Rosenblueth na spotkaniu, które odbyło się w Nowym Jorku pod auspicjami Fundacji Josiaha Macy, a poświęconym problemom systemu nerwowego. Wśród obecnych na tym spotkaniu był Dr. Warren McCulloch ze szkoły medycznej z Uniwersytetu w Illinois, który miał już kontakt z Dr. Resenbluethem i mną i który był zainteresowany badaniami nad organizacją kory mózgowej."

W książce Dr. Beckera "Crosscurrents", z roku 1990, Jeremy P. Tarcher, Inc, który pisze o Dr. Weinerze: "W rezultacie tych komentarzy (fluktuacje ziemskich pól magnetycznych mogą powodować niepożądane zmiany behawioralne), skontaktował się ze mną Dr. James Harmer z Northrop Space Laboratories, który poinformował mnie, że jego grupa była już zaangażowana na tym polu. Zauważył on również, że Dr. Norbert Weiner z MIT, twórca cybernetyki, był zainteresowany tym samym przedmiotem. Weiner był zaangażowany w niemiecki eksperyment, w którym ochotnicy byli nieświadomie wystawieni do pola elektrycznego małej intensywności -10 Hz. Podczas kiedy pola takie były włączone, osoby te donosiły o uczuciach niepokoju i lęku. Hamer i Weiner pracowali zakładając, że wewnętrzne rytmy częstotliwości elektromagnetycznej mózgu są wyznacznikami zachowania i że pulsujące pola zewnętrzne mogłyby prowadzić te wewnętrzne rytmy, tym samym zmieniając zachowanie."

1947

Utworzenie CIA.

1950

Z "Time", "Lost Prisoners of War": "Sold Down the River"?, 30 Września 1996, str.45 , House National Security Subcommittee (podkomisja bezpieczeństwa narodowego) wysłuchuje o świeżo zdeklasyfikowanych informacjach wywiadowczych i innych dokumentach, a także o zeznaniach pułkownika Armii Amerykańskiej Philipa Corso, oraz generała Armii Czeskiej-Jana Sejny. "Tylko kilku wątpiło"... o fakcie, że jeńcy wojenni zostali użyci jako króliki doświadczalne w eksperymentach. "Sejna zeznał, że Czesi wybudowali podczas wojny, na polecenie Moskwy, szpital wojskowy w Korei Północnej". "Tajnym celem szpitala", powiedział on, "było eksperymentowanie na Amerykańskich i Południowo Koreańskich jeńcach wojennych. Więźniowie byli użyci do testowania efektów "chemicznych i biologicznych środków bojowych", "promieniowania nuklearnego" i "rozmaitych narkotyków kontrolujących umysł".

1950

Z International Defense Review, Vol 23; Nr.8, "Biological Weapons; How big a threat?" (Bronie Biologiczne; Jak wielkie zagrożenie?) autorstwa Dr.T White i Dr. K. White, 1 Sierpnia 1990. Str.843. "Szok spowodowany widokiem Amerykańskich jeńców wojennych denuncjonujących ich kraj, po praniu mózgu dokonanym przez ich Północno-Koreańskich i Chińskich zdobywców, zmusił CIA do uruchomienia zniesławionego obecnie programu MK-Ultra. Celem tych badań było odkrycie technik i kontrolujących umysł narkotyków, użytych przez Chińczyków dla poskromienia więźniów amerykańskich. Podczas fundowanego przez CIA śledztwa, obywatele USA i Kanady zostali użyci jako króliki doświadczalne dla eksperymentów, które są porównywalne do niemieckich eksperymentów medycznych z obozów koncentracyjnych".

1952

Z "The Puzzle Palace", James Bamford, 1982, Penquin, str.15. 4 Listopada 1952. Powstała Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, NSA. "Bez wiadomości, bez debaty Kongresowej, bez komunikatu w prasie, bez nawet szeptu pogłoski. Żadne wzmianki o tej nowej organizacji nie mogły być znalezione w Przewodniku Organizacji Rządowych, czy w Wykazie Federalnym, czy w zapisach Kongresu. Równie niewidoczni byli: dyrektor nowej organizacji, jej liczne budynki i dziesięć tysięcy jej pracowników."

1953

Z "Electromagnetism and Life", Dr. R.O. Becker, str.227. "Możliwość tego, że Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone" w systemach broni elektromagnetycznych istniała przynajmniej od czasu napromieniowania Amerykańskiej Ambasady w Moskwie, w 1953 roku. A także w "Washington Times", 15 Październik, 1992, "Rząd Rosyjski kontynuuje bombardowanie Ambasady USA w Moskwie radiacją mikrofalową, podając za urzędnikami amerykańskimi. "Pulsujące" emanacje pochodzą z osiedlowego budynku naprzeciwko ulicy, który wydaje się być zapchany przez rosyjskich pracowników służby bezpieczeństwa. W roku 1976, w "Globe" podano, iż Ambasador Walter Stoessel zachorował na rzadką chorobę krwi, podobną do białaczki i cierpiał na bóle głowy, oraz na krwawienie z oczu. Jego dwóch napromieniowanych poprzedników, Ambasador Charles Bohlen i Ambasador Llewellyn Thompson, zmarło z powodu chorób nowotworowych."

Dodatkowo, z "The Zapping of America", - Paul Brodeur, W.W. Norton and Co., 1977. Śledztwo nad tym "Moskiewskim Sygnałem" nazwano Projektem Pandora i "informacje o nim były wydawane na zasadzie "ścisłej potrzeby" ("need to know" basis)..." "Dodatkowo, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)- ściśle tajna organizacja wewnątrz Departamentu Obrony, która była zaangażowana w rozwijanie szerokiego wachlarza uzbrojenia elektromagnetycznego, wliczając w to sensory elektroniczne i inne urządzenia przeznaczone do wykrycia poruszania się wroga na Szlaku Ho Chi Minha i gdzie indziej w Wietnamie- założyła specjalne laboratorium w Walter Reed Army Institute of Research, w Waszyngtonie DC, gdzie poprzez kilka lat przeprowadzano eksperymenty, w których doświadczalne małpy były napromieniowywane mikrofalami o mocy i częstotliwości podobnymi do tych z "Sygnału Moskiewskiego". ( Pan Brodeur opublikował część swej książki w "The New Yorker".)

1953

Z "Washington Post", 7 Sierpień 1977, "Psychic Spying?". Artykuł dyskutował o Dr. Andrija Puharichu. "Jego związki ze środowiskami wojskowymi/wywiadowczymi sięgają wczesnych lat pięćdziesiątych, kiedy pracował on w Wojskowym Centrum Uzbrojenia Chemicznego i Biologicznego w Ft. Detrick, Md, miejscu sławnego obecnie składu toksycznych skorupiaków CIA. Na konferencji Pentagonu w 1952 roku, zaprezentował on pracę zatytułowaną: "O Możliwej Pożyteczności Percepcji Ponadzmysłowej w Prowadzeniu Wojny Psychologicznej" ("On the Possible usefulness of Extrasensory Perception in Psychological Warfare"), a później wykładał dla wojska, sił lotniczych i marynarki wojennej o innych możliwościach wojny umysłowej. Ekspert zarówno w hipnotyzmie jak i mikroelektronice, Puharich skonstruował dla CIA , według raportu, miniaturowe radio mieszczące się w zębie.

1970

Z "The Mind Manipulators", Alana W. Scheflina,1978, Paddington Press, Ltd. Str. 348, pisze on o prowadzeniu poszukiwania ludzi, jak np. więźniów: "Podczas administracji Nixona, rząd USA był dostatecznie zaintrygowany możliwościami poszukiwania (zarówno z użyciem jak i bez użycia ESB (Elektronicznej Stymulacji Mózgu), by zamówić raport o jego możliwościach i stosownym prawie. Na jego recenzenta wybrano Ralpha K. Schwitzgebela, który był wówczas badaczem na Uniwersytecie Harvarda. Złożył on raport donoszący o tym, że takie metody poszukiwania były blisko możliwości praktycznych i efektywności, oraz że procedura ta była zgodna z prawem.

1972

Z "Psychic Warfare", Martina Ebona, 1983, McGraw Hill, str. 12. Pochodzący z 1972 roku raport Defense Intelligence Agency doniósł: "Mówi się, że główny impet Sowieckiego pędu dla zaprzężenia możliwych zdolności komunikacji telepatycznej, telekinetyki i bioniki, pochodzi od sił militarnych i KGB."

1974

Z "The Body Electric", Dr. R. O Becker, str. 321 Następujący plan badań został wydany na podstawie Aktu Wolnej Informacji (Freedom of Information Act). Eksperymentator, J.F. Schapitz stwierdził: "Te dochodzenia wykażą, że wymawiane słowa hipnozy mogą być przeniesione przez modulowaną energię elektromagnetyczną, bezpośrednio do podświadomej części ludzkiego umysłu - np. bez użycia jakichkolwiek urządzeń technicznych dla odbioru lub przekodowania przekazów i bez szansy dla osoby wystawionej na taki wpływ, na świadome kontrolowanie wejścia." Jako wstępny test generalnego konceptu, Schapitz zaproponował nagranie fal mózgowych pobudzonych specyficznymi narkotykami, następnie modulowanie ich do promieniowania mikrofalowego i wysłanie ich z powrotem do mózgu niezanarkotyzowanej osoby, dla przekonania się, czy taki sam stan świadomości mógłby być wyprodukowany samodzielnie poprzez promieniowanie.

"...Drugi eksperyment polegał na wpajaniu hipnotycznej sugestii prostego czynu, jak wyjście z laboratorium dla dokonania zakupu pewnego partykularnego przedmiotu, która miała być pobudzona poprzez zasugerowany czas, wymawiane słowa lub wzrok. Później przeprowadzano wywiad z obiektami eksperymentu. "Można oczekiwać", pisał Schapitz, "że będą oni racjonalizować ich zachowanie i będą rozpatrywać je, jako przedsięwzięte z ich własnej woli."

Także w artykule magazynu "Lobster", Martin Cannon stwierdza: "Prace Schapitza były fundowane przez Departament Obrony. Pomimo próśb z FOIA, ich rezultaty nie zostały nigdy ujawnione." Następnie, "Jego (Schapitza) instynkty w tym końcowym punkcie (racjonalizowania ich zachowania) łączą się perfekcyjnie z odkryciami zawodowych hipnotystów. W przypisie 66 do tego samego artykułu, "Patrz Bowart str.218 (Operation Mind Control) na interesujący przykład. Taki proces racjonalizacji działający w przypadku Sirhana Sirhana , który był skazany za zamordowanie Roberta F. Kennedego. W więzieniu Shiran został zahipnotyzowany przez Dr.Bernarda Diamonda, który polecił Shiranowi wspinać się jak małpa po kracie jego klatki. Ten tak postąpił. Kiedy trans został usunięty, pokazano Shiranowi taśmy z nagraniami jego czynów. Upierał się on, że zachowywał się jak małpa z własnej, nieprzymuszonej woli - stwierdzał on, że chciał ćwiczeń !"

1975

Z "Crosscurrents", Dr. R.O. Beckera, 1990, str.224, "Od połowy lat siedemdziesiątych (Jose) Delgado był dyrektorem pierwszego hiszpańskego laboratorium neurofizjologicznego - Centro Ramon y Cajal. Jego zainteresowanie przesunęło się z bezpośredniej, elektrycznej stymulacji mózgu, na szerszy obszar biologicznych efektów pól elektromagnetycznych. Studiował on wpływ specyficznych częstotliwości pól magnetycznych na zachowanie się i emocje małp, bez użycia jakichkolwiek wszczepialnych elektrod lub odbiorników radiowych. Podczas, kiedy Delgado nie opublikował żadnych materiałów dotyczących tej pracy w magazynach naukowych, jej istnienie przeciekło do wiadomości publicznej."

1976

Z "The Zapping of America", Paula Brodeura, 1977, str. 300-301. "Reportaż opublikowany w New York Times 30-go Października 1976 wykazał, że w ostatnich miesiącach transmitowany jest sporadycznie ze Związku Radzieckiego, na falach krótkich, tajemniczy sygnał radiowy o szerokim zasięgu. Sygnał ten był tak silny, że przerywał on emisje radiowe i telekomunikacyjne na całym świecie." "Dr. Zaret jest bardzo zaniepokojony tym rosyjskim sygnałem,...z powodu jego potencjalnych możliwości zagrożenia istotom ludzkim. ..było rzeczą oczywistą, że takie zakodowanie, odciśnięte na przenoszących je falach określonej długości, może wywrzeć efekt na centralnym systemie nerwowym."

Z "Body Electric", Becker 1985, str. 323. Skargi ze wspólnoty telekomunikacyjnej ONZ nie powstrzymały tego sygnału. Sygnał ma teraz dziury i omija krytyczne (dla nagłych wypadków samolotów, itd.) częstotliwości, podczas posuwania się w dół spektrum.

Z Magazynu NBC z Davidem Brinkleyem, 16 Lipca 1981, str.3. David Brinkley oświadcza: "Tak jak mówię, jest mi ciężko w to uwierzyć, to jest szaleństwo i nikt z nas tutaj nie wie, jak to rozumieć: Rząd Rosyjski jest znany z prób zmiany ludzkiego zachowania poprzez zewnętrzne influencje elektroniczne. Nie wiemy do jakiego stopnia. Wiemy, że jakiś rodzaj rosyjskiego nadajnika bombarduje ten kraj falami radiowymi skrajnie niskiej częstotliwości."

Ze strony 13-14, artykuł podaje następnie: "Imię tego człowieka to William Bise. ..przez ostatnie cztery lata podróżował on po Północno-Zachodnim Wybrzeżu, monitorując dziwne sygnały radiowe." Garreck Utley pyta: "Do jakiego stopnia można rozerwać proces mentalny, mózg, poprzez użycie pól elektronicznych, mikrofal ?" Bise odpowiada, "Więc, wydaje mi się, najłatwiejszym sposobem zrobienia tego byłyby mikrofale." Garreck Utley stwierdza: "Wyposażenie Bisea jest limitowane, ale inne źródła , niektóre z nich tajne, wyśledziły sygnały jako pochodzące z nadajników znajdujących się w Związku Radzieckim. Źródła te nie będą dyskutowały o ich pracy tak jak Bise."

1976

Z Planetarnego Stowarzyszenia dla Czystej Energii (Planetary Association for Clean Energy), Lipiec 1979, Biuletyn Dr. Andrewa Michrowskiego, "ELF-skrajnie niskie częstotliwości z USSR." "Przynajmniej pięć instalacji w USSR operuje jednocześnie do 24 godzin na dobę od Lipca 1976 roku, z intensywnością do 40 milionów Wat. Instalacje te wydają się łączyć z wysoko magnetycznym aparatem MHD znajdującym się w Semipalatińsku". Wyprodukowane zostały nie-hertzowe, rezonujące efekty. Z tego powodu, ich opis matematyczny jest nie linearny i bazowany na fizycznym koncepcie solition-pól które demonstrują prolongowane stany egzystencji." Występują efekty psychofizyczne i fizyczne. Te sygnały mają unikalną zdolność penetrowania budynków i tkanki żywych organizmów. Monitorowano magnetyczną intensywność (500 mikrogauss) takich częstotliwości.

Ten i inne dowody sugerują, że sygnał radzieckiego "Dzięcioła" dostaje się do i pojmuje mózgi biosystemów, poprzez umieszczenie ich w przymusowym, rozumnym rezonansie.

To koresponduje również z badaniami Dr. Rossa Adeya z Instytutu Badań Mózgu Uniwersytetu Kalifornijskiego, który przeprowadził badania nad częstotliwościami elektromagnetycznymi i falami mózgowymi i potwierdził, że fale mózgowe mogą być ładowane przez sygnały generowane z zewnątrz. Jego prace były fundowane przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. (The Zapping of America, Brodeur,str. 84 i Body electric, Becker, str. 319)

1976

Z "Mind Wars" Rona McRae, 1984, St. Martin's Press. McRae pracował z Jackiem Andersonem. Książka podaje: "W roku 1976, CIA zakontraktowała ekspertów z zewnątrz dla dokonania wyczerpującego przeglądu sowieckich badań parapsychologicznych. Sprawozdanie zostało zatytułowane: "Novel Biological Information Transfer Systems" Dr. J.W. Eerkensa. Dr Eerkens "wierzy obecnie, że Sowieci budują rzeczywiście prototypowy sprzęt dla prowadzenia wojny psychicznej."

1977

Z Zapping of America,1977, Paul Brodeur, str.298. Artykuł z New York Times, 20 Lipca 1977 donosi: "Dokumenty CIA ujawniły, iż agencja przeprowadziła czternastoletni program kontroli ludzkiego zachowania z użyciem narkotyków, wstrząsów elektrycznych, radiacji i ultradźwięków."

1977

Z "Psychic Warfare" Martina Ebona, 1983, McGraw-Hill, str. 116-117. "Publiczne dowody influencji urzędników amerykańskich podczas wizyty za granicą, zostały przedstawione przez Dr. Sidneya Gottlieba, 21 Września 1977 roku, podczas składania zeznań dla podkomisji Senatu. Dr. Gottlieb, wówczas już emerytowany, był w przeszłości dyrektorem eksperymentów kontroli umysłu CIA." "Powiedział on komisji, że ... kilku członków personelu Prezydenta Nixona wykazało się 'niewłaściwym' zachowaniem. Wliczając w to "niesprowokowany płacz."

W innych częściach jego zeznania, Gottlieb zaliczył pomiędzy tych, którzy wydawali się być pod wpływem jakiegoś typu niezwykłej influencji, samego Prezydenta. Gottlieb stwierdził: "Nie tak dawno, w związku z wizytą prezydencką w potencjalnie wrogim kraju, Prezydent opisał po powrocie pewne niezwykłe odczucia, jakich doznali on i inni, oraz zapytał, czy jestem w stanie na to poradzić." "(Prezydent Nixon odwiedził potencjalnie wrogi kraj-Związek Radziecki w 1972 roku.)"

1977

Z nagrania dźwiękowego Dr. Andrija Puharicha z Konferencji Elektromagnetycznej, Wrzesień 1987.

"Byliśmy w stanie wytworzyć urządzenie podsłuchowe, które mieści się pod koroną zęba i mogliśmy słuchać bardzo wyraźnie z małego przekaźnika, odbiornika i nadajnika i niestety zostało to niezwłocznie sklasyfikowane przez agencję naszego rządu. Ale rozwiązaliśmy problem pod względem hardware. "Około dziesięć lat temu, w roku 1976, nie, przepraszam, na początku roku 1977 zrobiłem podstawowe pomiary, które wykazały rodzaj tych częstotliwości elektromagnetycznych przychodzących z Rosji i wskazały na ich psychoaktywność, to było moje odkrycie i wyprowadziłem związki chemiczne, które zostały wydzielone przez te użyte częstotliwości i przekazałem tą informację każdej agencji wywiadowczej jaką mamy w tym kraju, od Prezydenta na dół i do Anglii i Kanady i wszystko co dostałem, to cztery lata dokuczania. Mój dom został spalony, strzelano do mnie, próbowali mnie zabić, próbowali mnie wyeliminować, itd., itd., i ostatecznie przyznali mi rację i w 1981 roku Rząd Amerykański rozpoczął prowadzenie wojny częstotliwości elektromagnetycznych na pełną skalę i zainstalował wielkie transmitery w Australii i Afryce itd. a teraz ich interes i wszystko jest sklasyfikowane i nie można powiedzieć o tym żadnej głupiej rzeczy, ciężka sytuacja. Nie można otrzymać żadnej rzeczywistej informacji z jakiejkolwiek agencji rządowej. A znam wszystkie, które wykonują tą pracę. Znam ludzi którzy przewodzą programom itd. Kiedy są w kłopocie, zazwyczaj przychodzą z pytaniami. I oni klasyfikują to, co im powiem. Szaleństwo."

1978

Z "Planetary Association For Clean Energy", 1978, Dr. Andrew Michrowski. "Potencjalnie, wszystko mogłoby być wstawione do namierzonych systemów mózgu- umysłu i takie wstawienia byłyby poddane procesom przez te biosystemy, jako wewnętrznie generowane dane. Słowa, zdania, obrazy, sensacje i emocje mogłyby być bezpośrednio wstawione i przeżywane w celach biologicznych, jako stany wewnętrzne, kody, emocje, myśli i pomysły, "Ta konkluzja rozwinęła się częściowo z badań rosyjskiego naukowca Litisitsyna. Dokument Centrum Dokumentacji Amerykańskich Sił Obronnych, 1968. Emerytowany pułkownik Tom Bearden skomentował dokument, który informował, iż Sowieci "opracowali 23 długości zakresów fal EEG, z których 11 było totalnie niezależnych.

1979

Z US Psychotronics Association. Konferencja w 1979 roku. Dr. Beck odczytuje wtedy wyjątki z dokumentu dotyczącego badań naukowych, którego współautorem jest Dr. MA Persinger z Laurentian University w Kanadzie, ekspert radiacji częstotliwości elektromagnetycznych (elf). "Osobnicy poddani pewnym układom pola częstotliwości elektromagnetycznej, donoszą o sensacjach niepokoju, depresji, niemożliwości..." Dr. Beck, fizyk który pomierzył sygnał Sowieckiego Dzięcioła (Woodpecker), oświadczył: dowiedzieliśmy się, że sowiecki sygnał nadchodzi jak gangbusters... prosto w okno ludzkiej psychoaktywności."

1980

Z "Military Review" (oficjalna publikacja - U.S. Army Command i General Staff College). Artykuł: "Nowe Mentalne Pole Bitwy" - Lt. Col. John B. Alexander, U.S. Army, Ph.D.. "(Radzieckie) techniki zmian umysłu, przeznaczone na wpływ na przeciwnika, są wysoko zaawansowane. Użyte procedury obejmują manipulację ludzkiego zachowania, poprzez użycie broni psychologicznych mających wpływ na wzrok, dźwięk, węch, temperaturę, energię elektromagnetyczną, lub deprawację zmysłów." Oświadczył on następnie: "Sowieccy badacze studiujący zachowanie, egzaminowali efekty radiacji elektromagnetycznej na ludziach i użyli tych technik na Ambasadzie USA w Moskwie."

Również, "Badacze sugerują, że pewne emisje małej częstotliwości (elf) posiadają cechy psychoaktywne. Te transmisje mogą być użyte dla pobudzenia depresji lub irytacji w namierzonej populacji. Zastosowanie modyfikacji zachowania, przy użyciu częstotliwości elektromagnetycznych na szeroką skalę, może mieć horrendalny skutek."

1982

Z "The Weekend Guardian", "Field of Nightmares", Peter Kennard, 2-3 Luty 1991. "W 1982 roku "US Air Force Review of Biotechnology" donosi: Radiacja pól częstotliwości radiowej (RFR) może przedstawiać potężne i rewolucyjne, anty-personalne zagrożenie militarne... Eksperymenty RFR i zwiększająca się znajomość mózgu jako organu mediującego elektrycznie, sugerują poważną możliwość tego, że odciśnięte pole elektromagnetyczne może przerywać świadome zachowanie i może być w stanie kierować takim zachowaniem oraz je rozeznawać. Co więcej, przepływ około 100 miliamperów przez myocardium może doprowadzić do zatrzymania pracy serca i śmierci, wskazując ponownie na bronie działające z szybkością światła. Szybko skanujący system RFR, może zapewnić możliwości efektywnego ogłuszania lub uśmiercania na dużym obszarze."

Artykuł podaje następnie: "Nie ma zbyt dużych wątpliwości, że istnieją urządzenia kontrolujące tłum poprzez użycie Radiacji Częstotliwości Radiowej. Rozwój takich urządzeń mógłby uzupełnić bronie dźwiękowe i podczerwone, które są dobrze znane i które były ogłaszane w Brytyjskim katalogu sprzętu obronnego do roku 1983. Zaliczają się do nich: Vaikyrie, urządzenie promieni podczerwonych powodujące nocne oślepienie i Squawk Box czy Sound Curdler, wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych dla użytku w Wietnamie. Squawk Box był przeznaczony dla pobudzenia w ofierze odczuć lekkomyślności, mdłości i jest wielce ukierunkowany, tak że podczas kiedy uderzone tym niewidzialnym efektem są poszczególne osoby, zamieszanie i niepokój rozszerzają się w całym tłumie.".."W 1984 roku Ministerstwo Obrony nakazało, aby wszystkie ogłoszenia i referencje do broni częstotliwościowych zostały usunięte z "Defense Catalogue".

1985

Z "Body Electric", R.O. Beckera, 1985, str. 323-4. Sygnały rosyjskiego Dzięcioła (Woodpecker) są transmitowane w częstotliwości "pomiędzy 3.26 i 17.54 megahertza" i dźwięczą jak dzięcioł lub buzz saw . Ich pulsowanie jest modulowane kilka razy na sekundę, "na zasięgu bardzo niskich częstotliwości (ELF)." Woodpecker działa jako radar ponad horyzontowy. "Sygnał jest utrzymywany olbrzymim kosztem, poprzez obecną liczbę siedmiu stacji-siedmiu najpotężniejszych nadajników radiowych na świecie."

1986

Z "The Boston Globe", 7 Lipca 1989. Larry Collins, autor fantastycznej książki o kontroli umysłu. "Badania Collinsa nad teoriami paranormalnymi i modyfikacjami mózgu i zachowania są poruszające. ...Rozpoczął on swą karierę jako korespondent dla UPI i Newsweeka. "Przeprowadził on wywiad z dyrektorem CIA-Williamem Caseyem i zapytał: "Czy można wpłynąć na ludzkie emocje i zachowanie, czy takie eksperymenty miały, lub mają miejsce?" Zacytował on słowa Caseya: "To nie jest temat, na który będziemy dyskutowali z tobą lub z kimkolwiek innym,". Odpowiedź typu pro forma Caseya była dla Collinsa wystarczająca. "Wiedziałem, że jestem na właściwym tropie."

1987

Z "The Nation", "Zatarci? Radiacja w obozie pokoju Greenham Common ", autorstwa Louis Slesin, str. 313. Protestujący przeciwko umieszczeniu rakiet cruise w bazie USAF, w południowej Anglii twierdzą, że byli nękani niejonizującą radiacją elektromagnetyczną w celu spowodowania powstrzymania protestu. Dla poparcia ich twierdzeń autor, edytor publikacji "Microwave News" oświadczył: " W Search for the Manchurian Candidate, książce wydanej w 1979 roku, John Marks opowiada, że w odpowiedzi na prośbę wystosowaną na podstawie Freedom of Information Act, CIA powiedziało mu, iż posiada dużą ilość akt dotyczących technik elektromagnetycznych i tych z nimi związanych, służących dla zmian zachowania i stymulacji mózgu. Agencja odmówiła wydania dokumentów i pozostały one sklasyfikowane." Pomiędzy innymi objawami, protestanci opisali dręczące bóle głowy i niewytłumaczalny lęk.

1988

Z "U.S. News and World Report", U.S. News Investigative Report, 24 Stycznia 1994 roku, str. 34. "Analogie do prania mózgu były oczywiste dla CIA, które zapewniło dotacje wysokości 60 tysięcy dolarów poprzez Human Ecology Society. Dziewięciu byłych pacjentów Camerona, którzy poddali się leczeniu na depresję, alkoholizm i inne problemy w Allen Memorial Institute na Uniwersytecie McGill (w Kanadzie), gdzie Cameron był dyrektorem, wytoczyło proces przeciwko CIA w 1979 roku. Jeden z pacjentów, Rita Zimmerman, została 'przewzorowana' 30 sesjami szoków elektrycznych, po których nastąpiło 56 dni snu spowodowanego środkami farmakologicznymi. Poczyniło ją to niepowściągliwą; inni doznali uszkodzenia mózgu, stracili ich pracę lub stan ich uległ pogorszeniu w inny sposób. Proces Orlikov przeciw US został załatwiony umownie za $750,000."

1990

Z "The Washington Times", "Mills mixes mind control matters," Harveya Hagmana, 12 Październik, 1990, str.E1. James Mills napisał The Power, fikcyjne sprawozdanie o broniach psychicznych. "Były reporter UPI i współtowarzyszący edytor magazynu LIFE mówi, że spędził trzy lata prowadząc prace badawcze i pisząc The Power, wliczając w to myszkowanie w dokumentach agencji wywiadu obronnego (Defense Intelligence Agency) i podróż do Francji oraz do ZSSR. .. Tak więc, czy pan Mills rzeczywiście wierzy w to, że prowadzona jest 'wojna duchowa'? "Oczywiście," powiada, "a także, czynią to Pentagon i Kreml." ..Istnieją udokumentowane przypadki paranormalnych ataków na Nixona i Cartera."

Wyjątek z Larry King Live 12 Września, 1990, Transcript 127.

James Mills, autor The Power. "Jest to bazowane na dużej ilości badań. Mam trzy badania Defense Intelligence Agency, które są w dużym stopniu oszacowaniem sowieckiego zagrożenia na tym polu. Mówią one, że istnieje taka możliwość, iż sowieckie postępy w uzbrojeniu psychicznym mogłyby pozwolić im na, i tutaj są bezpośrednie stwierdzenia, 'odciskanie z odległości myśli przywódców militarnych i cywilnych, powodowanie z odległości śmierci najważniejszych militarnych i cywilnych przywódców, rozeznanie w zawartości super tajnych dokumentów, poruszania się wojska, lokacji instalacji militarnych.' To sprawozdanie zostało zaprezentowane w roku 1975, tak więc tym martwiono się wtedy i przychodzi się zastanawiać, jak daleko zaszliśmy od tego czasu."

Mr. Mills mówi następnie, "Znam to jako fakt, że ZSSR posiada urządzenie kontroli umysłu o którym powiedzieli, że posiada ono zastosowanie militarne. Powiedzieli oni, że jest ono wartościowe dla redukcji neutralnego napięcia oddziałów bojowych i może z pewnością zredukować agresywność i energię naszych oddziałów. Wiem o tym, ponieważ widziałem tą maszynę. ..Ta którą widziałem, jest bardzo, bardzo stara. ..Została ona sprowadzona ze Związku Radzieckiego w połowie lat siedemdziesiątych, dla laboratorium badawczego rządu USA na Zachodnim Wybrzeżu. ..Używała ona ciepła, lekkiej radiacji i radiacji bardzo wysokiej częstotliwości elektromagnetycznej, dla wpływu na centralny system nerwowy i dla wpływu na proces mentalny."

1990

Z "The Atlantic", "The Zap Gap", Marzec 1987, Chuck de Caro, str. 24-28. " Sowiecka Siła Militarna, Departament Obrony, "Obecne Sowieckie osiągnięcia dotyczące urządzeń generacji częstotliwości radiowej, mogły pozwolić im na wytworzenie broni degradujących lub niszczących urządzenia elektroniczne, lub powodujących dezorientację personelu. Wytworzyli oni pojedyncze pulsy o sile przekraczającej jednego gigawata i powtarzające się pulsy przekraczające 100 megawatów." Artykuł mówi również "Jeśli, postępując dalej, puls częstotliwości radiowej może być propagowany ponad szeroką strefą, mniej więcej w ten sam sposób, w jaki radio może pokrywać miasto, to może on działać jako ściana elektroniczna, uniezdalniając mózgi silikonowe nadchodzącego samolotu, czołgu lub rakiety."

1990

Z Crosscurrents, 1990, Dr. Becker, str. 304. "Nie próbowałem tutaj w jakikolwiek sposób dokonać przeglądu relacji pomiędzy względami militarnymi i niebezpieczeństwami kreowanych przez człowieka pól elektromagnetycznych. Ta złożona i niebezpieczna sytuacja mieści się poza zasięgiem tematu tej książki, z wyjątkiem wskazania, jak linie postępowania politycznego wyprowadzone z tego, przeszkodziły efektywnie publicznemu rozpoznaniu niebezpieczeństwa. Moim zdaniem, establishment militarny ciągle wierzy w to, że przetrwanie organizmu militarnego jest warte życia i zdrowia dużych segmentów amerykańskiej populacji."

1990

Z Time, 30 Lipiec 1990, Technology, str 53, "Ukryte ryzyko w powietrzu, nieznany biuletyn odsłania niebezpieczeństwa ery informacji". " W obecnym wydaniu, Microwave News wydrukowało taką rzecz autorstwa Slesin, która może być największą ciekawostką: najważniejszy paragraf dwuletnich studiów Environmental Protection Agency, rekomendujący aby tak zwane pola niezmiernie niskiej częstotliwości zostały sklasyfikowane jako 'prawdopodobnie powodujące raka w ludzkim organizmie', obok takich notorycznych toksyn chemicznych jak PCB, formaldehyd i dioxin.' Rekomendacja ta, która mogłaby wszcząć kosztowny ciąg akcji regulacyjnych, została usunięta z końcowego szkicu po przeglądzie dokonanym przez White House Office of Policy Development. "Ta rzecz z EPA jest szokująca", mówi Paul Brodeur, piszący dla "New Yorker." "jest to wyraźny przypadek stłumienia i upolitycznienia ważnego zagadnienia zdrowia przez Bialy Dom."

Artykuł donosi następnie: "Historie Louis Slesin mają tendencje do szokowania. Tak, jak ta o 23 pracownikach Bath Iron Works w Bath. Ja, który dostałem 'opalenizny' pewnego deszczowego dnia, kiedy ktoś na fregacie Navy potrzaskał pokładowym radarem. Albo pożary śmieci, które powstają samoistnie, od czasu do czasu, w pobliżu anten nadawczych radia i TV w śródmieściu Honolulu. Albo przedmieście Vernon NJ, które posiada zarówno jedną z największych na świecie koncentrację transmitujących stacji satelitarnych, jak i 'ciągła' i niewytłumaczalnie powiększającą się ilość przypadków choroby Downera."

1993

Z "The Sacramento Bee"," Szef Energetyki mówi, że Stany Zjednoczone są winne ofiarom radiacji," Środa, 29 Grudnia 1993, str.A1. "Rząd USA powinien zrekompensować ofiary testów radioaktywnych, przeprowadzanych jako część programu nuklearnego z czasów Zimnej Wojny; są to słowa powiedziane przez Hazel O'Leary - Sekretarza Energetyki we Wtorek, podczas gdy zbierały się ujawnienia rozległych eksperymentów, które dotyczyły ludzi - często nieświadomych ich obiektów."

1993

Z "Nonlethal Technology and Airpower: Zwycięska Kombinacja Strategicznego Paraliżu" autorstwa Maj. J. W. Klaarena, USAF and Maj. RS Mitchella, USAF, Air Command and Staff College, 1993, Air University Press, Center for Aerospace doctrine, Research and Education, Maxwell Air Force Base, Alabama. Ten artykuł jest wyjątkiem z innego projektu badawczego tych autorów. Informuje on: "Obecnie najlepszą metodą na dokonanie tego, są wizyty wytwórców broni nieuśmiercających (agencje takie jak Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA), laboratoria wojskowe i national laboratories) w dowódczych centrach operacyjnych. Musimy zaakcentować jak te bronie .... "

Następnie artykuł podaje: "W 1993 roku, dla przykładu, ARPA dostarczyła dotacji pieniężnych dla sprzymierzonych, regionalnych biznesów. Ci sprzymierzeńcy składający się z biznesów sektora cywilnego i organizacji rządowych, ubiegali się o dotacje na rozwój nowych technologii... Zamierzenia tego programu mogą być rozszerzone poprzez włączenie technologii nieuśmiercającej..." A także, "Jakkolwiek Stany Zjednoczone mogą wybrać niewytwarzanie środków odmieniających umysł jako środków bojowych, inne państwa mogą mieć odmienną opinię. Z tego powodu, jest konieczne, abyśmy rozumieli te możliwości."

Artykuł konkluduje: " Utrzymujemy, że przyszłe konflikty będą wymagały prowadzenia wojny typu nieuśmiercającego i że platformy w przestrzeni powietrznej mogą zapewnić efektywną metodę użycia broni takiego typu. .. Nasze badania przeprowadzone dla tego artykułu, były dla nas przeżyciem otwierającym oczy." Artykuł mieści się w "Tabeli 1 Selektowane Typy, Przykłady i Możliwości Nieuśmiercających Środków Prowadzenia Wojny" oraz w "Elektromagnetycznych Elektrycznych Interferorach (power effects, pulsy) degradowanie/niszczenie sprzętu i systemów".

Artykuł wykazuje źródła, w skład których wchodzą, "Alan W. Debban, "Technologie i Zastosowania Obezwładniające" ("Disabling Technologies and Applications, ") HQ USAF/XOXT background paper, 22 Luty 1993; Herbert H. Dobbs et al., "Assessment of Mission Kill Concept, Requirements and Technologies" Washington, DC: Agencja Zaawansowanych Badań Projektów Obronnych (Defense Advanced Research Projects Agency,Wrzesień 1990); i finalnie w notatkach artykułu znajduje się następująca pozycja: "1. John B. Alexander, Los Alamos National Laboratory, NM, prezentacja broni nieuśmiercających i opcji limitowanej siły, Council on Foreign Relations, New York, 27 Październik 1993."

1993

Z "Defense Week" DW Vol. 14, Nu 46 p1, "Non-lethal Weapons Group Set To Form In March", Andrew Weinschenk, "Wojsko planuje powołanie w Marcu, wyższej grupy doradczej dla kierowania rozwoju broni 'nieuśmiercających' i naszkicowania pierwszego tego rodzaju planu, zawierającego przyszłą doktrynę, trening i zagadnienia finansowe, według źródeł służbowych i przemysłowych." Artykuł donosi również: "Steve Taublee z Laboratrium Badań Wojskowych, powiedział dla przykładu, że tamtejsi badacze eksperymentowali z pulsującym urządzeniem częstotliwości radiowej. Broń ta potrafiłaby przerywać pracę wewnętrznych organów przeciwnika, ale także może trwale zniszczyć wątrobę."

1993

Z "Defense Electronics", Lipiec 1993, "Departament Obrony, Agencje Intela przypatrują się rosyjskiej technologii kontroli umysłu. Doniesienia, że FBI rozważała testowanie na Koreshu." Marka Tapscotta. "W serii zamkniętych spotkań z Dr. Igorem Smirnovem z moskiewskiej Akademi Medycznej, zapoczątkowanych 17 Marca na przedmieściach Północnej Virgini, urzędnicy FBI byli poinformowani o trwających przez dekadę, rosyjskich badaniach nad skomputeryzowanym urządzeniem akustycznym, zdolnym rzekomo do wszczepiania myśli do umysłu osoby, która nie jest uświadomiona i ich źródle."

1993

Z "Defense News", 11 - 17 Stycznia Jan, 1993, "Stany Zjednoczone eksplorują rosyjską technologię kontroli umysłu" Barbary Opall, str.29. "Rosyjscy autorzy zwracają uwagę na to, że "Światowa opinia publiczna nie jest przygotowana na odpowiedni stosunek do problemów wynikających z możliwości bezpośredniego dostępu do ludzkiego umysłu." Następnie: "Rosyjscy eksperci, zaliczając w to Georgea Totova, byłego generała KGB, który teraz pracuje na wysokim stanowisku ministerialnym, prezentują w ich sprawozdaniu listę software i hardware związaną z ich programem psychiczno-korekcyjnym, który można otrzymać za zaledwie 80 000 dolarów."

1994

Z "Bulletin of the Atomic Scientists", Wrzesień - Październik 1994, Ułuda Delikatnego Zabijania ("The Soft Kill Fallacy"), Stevena Aftergooda i Barbary Hatch Rosenberg, str. 45. "Wiele rozważanych broni nieuśmiercających używa poddźwięków lub energii elektromagnetycznej (wliczając w to lasery, mikrofale lub radiację częstotliwości radiowej, lub widzialnych promieni świetlnych pulsujących z częstotliwością fal mózgowych) dla ich efektów. Uważa się, że te bronie powodują chwilowe lub stałe oślepienie, interferencję z procesem mentalnym, modyfikację zachowania i oddźwięk emocjonalny, utratę świadomości, dotkliwy ból, oszołomienie, mdłości i biegunkę, lub przerwanie normalnego funkcjonowania organów wewnętrznych na wiele innych sposobów."

Artykuł podaje następnie: "Dodatkowo, na podłożu pewnej Konwencji Broni Konwencjonalnych prowadzi się obecnie międzynarodowe rozmowy, które mogą doprowadzić do wytworzenia nowych specyficznych protokółów dotyczących broni elektromagnetycznych. Sprawozdanie oczekiwane jest w przyszłym roku."

1995

Z "The Guardian" "Sztuka przyszłej wojny" ("The Future Art of War"), 25 Maja 1995. Nic Lewer, pokojowy badacz z Uniwersytetu w Bradford, podaje w ostatnim wydaniu "Medycyny i Wojny" o "30 różnych kierunkach badań nad 'broniami nowej ery'.." artykuł podaje następnie: " Niektóre z tych badań wydają się jeszcze mniej racjonalne. Istnieją, podając za Leverem, plany użytku 'pulsujących promieni mikrofalowych' dla zniszczenia sprzętu elektronicznego przeciwnika i oddzielne plany na promienie dźwiękowe bardzo małej częstotliwości, powodujące wymioty, skręt kiszek, ataki epilepsji a także kruszenie kamienia."

Następnie artykuł donosi, "Istnieją plany 'kontroli umysłu' z użyciem 'przekazów psycho-korekcyjnych', transmitowanych przez podświadomą akustykę i stymulanty wizualne. Istnieje również plan na 'bronie psychotroniczne' - najwidoczniej, projekcje świadomości do innych lokacji i inny, dla użycia projekcji holograficznych w celu zasiania propagandy i dezinformacji."

1995

Z "Free Thinking", Vol. 1. Numer 4, Marzec 1995, "Prezydencka Komisja dla Radiacji Wysłuchuje Zeznań Ofiar Kontroli Umysłu". "Po raz pierwszy w historii, urzędnicy wysłuchali ewidencji o okrucieństwach kontroli umysłu, które zostały popełnione razem z "badaniami" radiacyjnymi. Pani Wolf znajduje się pomiędzy pewną ilością niezależnych badaczy z całego świata, którzy zgłosili identyczne przypadki, w których osoby ocalałe z zabiegów radiacyjnych, opisują nadużycia kontroli umysłu z rąk rządu USA trwające całe życie."

"podczas kiedy "badania" radiacji były przeprowadzane pod dyrekcją Komisji Energii Atomowej, wielu z naukowców zaangażowanych w program MKULTRA CIA, działało jako nadzorcy eksperymentów radiacyjnych. Pośród tych naukowców znajdowali się Dr. Martin T. Orne, Dr. Sidney Gottlieb i Dr. L. Wilson Green." Również: "Licencjonowany socjolog z Nowego Orleanu, Wolf zaoferowała komitetowi jej zeznanie i suportującą ewidencję podczas wysłuchania z 15 Marca. Skupiając uwagę na 9000 dzieci, które były celem eksperymentów radiacyjnych przeprowadzanych przez Komisję Energii Atomowej i których los był utrzymywany w sekrecie na podstawie Aktu Bezpieczeństwa Narodowego, drogocenne dziesięć minut przyznane Pani Wolf, było precedensem przynoszącym dygresję od programu przesłuchujących."

1996

Z magazynu Nexus, "Wszczepy Chwytacza Duszy", Październik/Listopad 1996. "Brytyjscy naukowcy pracują nad koncepcją komputerowego układu scalonego (chipu), który po wszczepieniu do czaszki, za okiem, będzie w stanie nagrywać każdą myśl i sensacje całego życia danej osoby. "To jest koniec śmierci", powiedział Dr. Chris Winter z zespołu syntetycznego życia - Brytyjskiego Telcomu. Przewiduje on, iż w ciągu trzydziestu lat będzie można przeżyć życia innych ludzi, poprzez odgrywanie ich doświadczeń na komputerze."

Artykuł podaje następnie: "poprzez kombinację tej informacji z zapisem genetycznym osoby, moglibyśmy rekreować taką osobę fizycznie, emocjonalnie i duchowo. "Dr. Winter i jego zespół naukowców z Martlesham Heath Laboratories, w poblizu Ipswich, nazywają ten chip "Chwytaczem Duszy". Autor, David Guyatt, donosi że: "Brytyjski Telcom, gigantyczne przedsięwzięcie komunikacyjne Wielkiej Brytanii, ma długą historię współpracy ze służbami wywiadowczymi." Artykuł ten podaje źródła, takie jak, "The Daily (London) Telegraph", 18 Lipiec 1996.

1996

Z Komisji Doradczo Naukowej Lotnictwa Wojskowego Stanów Zjednoczonych (USAF Scientific Advisory Board), New World Vistas Air and Space Power for the 21st Century, Ancillary Volume, str.89. "W pierwszej połowie 21 wieku nastąpi wirtualna eksplozja wiedzy na polu neuronauki. Osiągnęliśmy wyraźne zrozumienie, jak pracuje mózg, w jaki sposób w rzeczywistości kontroluje on rozmaite funkcje ciała i może podlegać manipulowaniu (zarówno pozytywnemu jak i negatywnemu). Można przewidzieć rozwój źródeł energii elektromagnetycznej, których efekt będzie pulsowany, modelowany i fokusowany , który można połączyć z ciałem ludzkim w sposób, który nie pozwoli na świadome ruchy mięśni, który będzie kontrolował emocje (a więc i akcje), produkował sen, transmitował sugestie, interferował z krótkim jak i długim rodzajem pamięci, produkował i wymazywał zestaw przeżyć. Otworzy to możliwości rozwoju pewnych nowych zdolności, które mogą być użyte w konflikcie zbrojnym, zagrożeniu terrorystycznym/zakładników i dla treningu..."

Jest rzeczą godną zainteresowania, że wkład do tych badań włożyło dwóch naukowców z koneksjami do CIA. Dr. J West, MD Director Emeritus, Neuropsychiatric Institute, UCLA, School of Medicine, Behavioral biology i Dr. Edwin May, PhD, Science Applications International Corporation,(SAIC) Physics of Consciousness.

Ten spis demonstruje, jak przedstawia się technologia elektromagnetyczna i kontrola umysłu. Naukowcy byli mordowani za ujawnianie tej technologii. Tracili dotacje rządowe. Mogą oni być sądzeni, lub stracić pracę za ujawnienie sekretów bezpieczeństwa narodowego. Niektórzy naukowcy stali się celem tej technologii i niesprawiedliwie zostali określeni chorymi umysłowo.

Podobną analogią byłby program Manhatan, program Rządu USA dla budowy bomby atomowej. Program ten użył najwyższych zabezpieczeń bezpieczeństwa narodowego i niewielu wiedziało o jego egzystencji. Technologia kontroli umysłu jest programem sklasyfikowanym obecnie, a metody bezpieczeństwa narodowego są rozwinięte jeszcze bardziej.


Tłumaczenie: Aleksander Zieliński


Polska Strona Kontroli Umysłu