Harlan Girard vs Rząd Stanów Zjednoczych


Harlan Girard - dyrektor Międzynarodowego Komitetu Przeciwko Ofensywnym Broniom Mikrofalowym, wytacza proces rządowi Stanów Zjednoczonych. Girard oskarża agencje federalne o to, że zaniedbały one adopcji zarządzeń, które broniłyby ofiary tajnych eksperymentów i o to, że przeprowadzały one takie eksperymenty bez wiedzy ofiar. Oskarżycielem jest Międzynarodowy Komitet Przeciwko Ofensywnym Broniom Mikrofalowym, który przedstawia się jako charytatywna organizacja publiczna, która prowadzi niezależne badania nad poszukiwaniami, wytwarzaniem, testowaniem i ewaluacją ofensywnych broni mikrofalowych i innych broni kontroli procesu biologicznego, oraz prowadzi działaność informatyczną na ten temat. Komitet oświadcza również, że reprezentuje ludzi, którzy domnieniemanie są nieświadomymi ofiarami takich doświadczeń.

Komitet oskarża liczne agencje federalne o to, że nie dostosowały się one do memorandum prezydenckiego z 27 marca 1997, które zoobowiązuje agencje federalne do przygotowania zarządzeń chroniących ofiary klasyfikowanych badań. Komitet oskarża również o to, że agencje federalne, wliczając w to Departament Obrony, prowadzą takie badania na ludziach bez ich wiedzy. Oskarżenie dotyczy również naruszenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych i różnych praw i układów międzynarodowych.

W poszukiwaniu zdysmisjonowania tego oskarżenia rząd stwierdza, że oskarżający nie ma podstaw do oskarżenia, ponieważ nie doznał zranienia, ani też nie oskarża w imieniu kogokolwiek, kto doznał rzeczywistego zranienia. Rząd stwierdza, że oskarżenia są spekulatywne i generalizowane.

Następnie, rząd argumentuje, że memorandum prezydenckie z 27 marca nie ma siły prawnej i specyficznie precyzuje, że nie kreuje ono prywatnego prawa akcji. Rząd argumentuje, że zarządzenie to nie ma znaczenia prawnego, ponieważ zaledwie deleguje ono pewne powinności pracownikom gabinetu.

Podając za rządem, oskarżenia o naruszenia Konstytucji nia mają podstaw z następujących względów:

The Fourth Amendment - Odnośnie nielegalnej rewizji i konfiskaty - oskarżyciel nie stwierdza, jaki rodzaj rewizji i konfiskaty miałby rzekomo nastąpić.

The Fifth Amendment - Oskarżyciel nie wyszczególnia partykularnie, na kim prowadzono badania, kto je prowadził, oraz nie identyfikuje jakiegokolwiek rodzaju wolności lub rodzaju udziałów, których indywidualności byłyby pozbawione.

The Eighth Amendment - Rząd argumentuje, że w wypadku tego przepisu, okrutne i niezwykłe karanie dotyczy jedynie więźniów.

Finalnie, rząd argumentuje, że międzynarodowe prawa i układy, na jakie powołuje się oskarżyciel, nie kreują prywatnych praw akcji.

Oskarżenie zostało przedstawione przez Bernarda Fensterwalda III z Fensterwald & Alcorn w Waszyngtonie. Rząd reprezentowany jest przez U.S. Attorney Willmę A. Lewis i asystenta U.S. Attorney Kimberly N. Brown.
 
 
 

 


Polska Strona Kontroli Umysłu