Tajemnicze implanty, kiedyś były poszlakami na ingerencję istot pozaziemskich w nasze życie. Do dzisiaj ludzka świadomość zbiorowa rozwinęła się jednak wystarczająco, aby zaakceptować wyraźną możliwość ingerencji typu bardziej rodzimego. 

Bywają różnej wielkości, kształtu i budowy. Od stosunkowo prymitywnych i niezwykle skutecznych stimoceiverów używanych oficjalnie na małpach przez osławionego Dr. Delgado, poprzez implanty wydzielające środki chemiczne aż do pojawiających się w latach osiemdziesiątych implantów ciekłego kryształu, których praktycznie, przeciętna osoba wykryć w chwili obecnej nie może. 

Większość ofiar kontroli umysłu musi jeszcze czekać na ich odnalezienie. Praktycznie wykrycie implantu nie jest w stanie pomóc, czasami wręcz przeciwnie, ale każdy z nas chciałby na własną skalę znaleźć dowód na istnienie tego zjawiska. Niektórym udaje się znaleźć implanty niemalże łatwo - jak w historii Jay Katsa. Inni z determinacją podróżują po świecie w poszukiwaniu laboratorium, które wydałoby prawidłowe wyniki badań - tak jak w historii Roberta Naeslunda, któremu zaaplikowano transmiter mózgowy podczas operacji w Sztokholmie pod koniec lat sześćdziesiątych. Jeszcze inni, zaliczając do nich autora tej strony, zostali zmuszeni do dania za wygraną z powodu niemożności finansowych i temu podobnych.

Zadaniem tego małego rozdziału Polskiej Strony Kontroli Umysłu jest odesłanie polskich internautów do miejsc, które publikują zdjęcia implantów. Każde takie miejsce łączy się z historią, która nie ma nic wspólnego z ingerencją kosmiczną, a niestety tylko i wyłącznie związana jest ze zjawiskiem kontroli umysłu. Są to strony angielskojęzyczne, ale fotografie mówią same za siebie.
 
 
     
__________________________________________________________________________________
Brian - Autor strony poświęconej kontroli umysłu. Publikuje on zdjęcia licznych implantów w sekcji "The Torture". (Proszę szukać MRI Set 1 i MRI Set 2 w dolnej framce) Strona Briana zatytułowana jest Brian's Government Psychiatric Torture Web site.

________________________________________________________________________

Blanche Chavoustine twierdzi iż jej ręce świecą się w ciemności. To połączenie zaprowadzi do bardzo niezwykłych zdjęć nie tylko implantów, ale również świetlnych emanacji wokół ciała Blanche i poparzeń spowodowanych najprawdopodobniej radiacją.

________________________________________________________________________

Janine Jones mieszka w Nowej Zelandii. Podając za jej relacją, implanty zostały zainstalowane kiedy była jeszcze dzieckiem, w 1949 roku. Relacje Janine Jones zamieszczone są na stronie Mind Control Forum. To połączenie prowadzi do zdjęć ukazujących jej implanty.

________________________________________________________________________

Jay Kats jest synem ukraińskiego emigranta żyjącego na stałe w Stanach Zjednoczonych. To połączenie prowadzi do zdjęć implantów wykrytych w jego głowie, które zamieszczone są na stronie Mind Control Forum.

________________________________________________________________________

Szwed Robert Naeslund przekonał się, że istnieje międzynarodowa solidarność lekarzy popierających kolegów zajmujących się eksperymentami na ludziach. Dopiero w 1983 roku profesor P.A. Lindstrom z University of California w San Diego wydał opinię potwierdzającą, że zdjęcia rentgenowskie Roberta Naeslunda wskazują na obecność obcych ciał , najprawdopodobniej transmiterów mózgowych, w jego mózgu i czaszce. To połączenie prowadzi do zdjęć i dokumentów dotyczących tej historii.

________________________________________________________________________

Nico Ntumba jest biznesmenem mieszkającym w Londynie. To połączenie prowadzi do dwóch zdjęć rentgenowskich ukazujących elektrody umieszczone w jego czaszce. Istnienie elektrod zostało potwierdzone przez specjalistów ze Sztokholmu pracujących dla International Network Against Mind Control.

________________________________________________________________________

Osoby znające dobrze język angielski mają możliwość bliższego poznania technologii implantów na stronie Uniwersytetu Michigan.


Polska Strona Kontroli Umysłu