"bruLion" nr 9, zima 1989 r.

 

 

 

 

Mgr Antonio Maria CLARET

 

ZŁOTY KLUCZ *

 

 

KWESTIONARIUSZ DO UŻYTKU SPOWIEDNIKÓW

 

Jakie pytania zadawać dziewczętom, które nie potrafią lub nie ośmielają się wyznać swoje grzechy nieczystości.

 

Grzechy, które dziewczęta zazwyczaj popełniają w tej materii.

 

 

I

 

1. - Oddawanie się masturbacji, oglądanie swoich narządów płciowych oraz dotykanie ich.

 

2. - Pieszczenie dłonią wzgórka łonowego.

 

3. - Dotykanie palcem clitoris.

 

4. - Wprowadzanie palca do waginy.

 

5. - Wprowadzanie do waginy wygładzonego kawałka drewna lub innych przedmiotów o kształcie przypominającym członek męski.

 

6. - Naciskanie narządami płciowymi na nogę stołową czy róg ściany celem wywołania polucji; albo pocieranie nimi o krzesło; albo przykładanie stopy do sromu; albo też krzyżowanie ud w celu wywarcia nacisku na łono i wykonywanie przy tym ruchów mogących wywołać rozkosz zmysłową, etc,... .

 

Wszystkie te sposoby doprowadzające do polucji są tej samej natury. Nie jest absolutnie koniecznym nakłanianie penitentek do wyjaśniania, który ze środków przedsięwzięły. Wstyd, powstrzymując ich wyznania, uniemożliwiłby spowiednikowi poznanie prawdy. Z tej więc przyczyny zła spowiedź mogłaby wyniknąć.

 

II

 

Wzajemne dotykanie się; jedno dziewczę z drugim lub kilka panien między sobą. Miłość lesbijska zdarza się również między siostrami, zwłaszcza, gdy śpią. w jednym łóżku; jedna przykładając stopę, łydkę czy udo drugiej do swych narządów płciowych, etc... i doznając rozkoszy zmysłowej.

 

III

 

Wzajemne dotykanie swoich narządów płciowych przez pannę i chłopca (zdarza się, że próbują uprawiać miłość - aczkolwiek w sposób niepełny).

 

IV

 

1. - Zoofilia. Dotykanie i ocieranie się łonem o jakiekolwiek zwierzę tak, aby wywołać polucję.

 

2. - Wprowadzanie pomiędzy wargi sromowe dziobu kury czy kurczaka. Umieszczanie śliny lub kawałków chleba na łonie, aby zwabić tym psa, po to, by lizał części wstydliwe. Lub też podniecanie psa (masturbacja), aby jego usztywnione prącie wprowadzić następnie do waginy.

 

 

* Zloty klucz wydany przez M. Lachartre'a zaraz po Podręczniku spowiednika to traktat autorstwa Jego Wielebności arcybiskupa Kuby Antonia Marii Claret'a. Pierwszy nakład zawierał dwie wersje, łacińską i hiszpańską. Każdy nabywca owego traktatu zyskiwał prawo do 2400 dni odpustu.

 

 

 


bruLion - wybór tekstów