CHERYL WELSH

BEZZGODNE BADANIA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH NAD FALAMI MÓZGOWYMI I OSOBOWOŚCIĄ
 
Jestem ofiarą ciągle trwających eksperymentów kontroli umysłu, prowadzonych przez Rząd Stanów Zjednoczonych od 1989 roku. Chciałabym oszczędzić wielu ofiarom bólu, którego doznałam, poprzez opowiedzenie mojego zeznania w ramach informacji o pochodzeniu i o historii rządowego programu testowania broni, a szczególnie o eksperymentach z radioaktywnością.

Jestem gotowa złożyć to samo zeznanie, pod przysięgą, przed Kongresem lub na sprawie sądowej. Po raz pierwszy dowiedziałam się o mikrofalowej dokuczliwości i o eksperymentach kontroli umysłu od Julianne McKinney, dyrektora obecnie nieaktywnego Projektu Elektronicznego Doglądu. (Electronic Surveillance Project).

Dla zrozumieniu tego dokumentu, przed jego przeczytaniem, pomocny będzie przegląd listy artykułów reputowanych gazet i magazynów, na temat broni kontrolujących ludzkie zachowanie.

Chcę sprowokować czytelnika do rozeznania "plutonowej pigułki z witaminami" - technologii kontroli umysłu, zanim rząd Stanów Zjednoczonych przyzna się do jej użycia.

Ten dokument przedstawia coś, z czym czytelnik jeszcze się nie spotkał. Jest rzeczą niezmiernie ważną, aby zrozumienie tego dokumentu polegało na zasadzie zaakceptowania jego realności.

INFORMACJA O POCHODZENIU I HISTORII RZĄDOWYCH EKSPERYMENTÓW

Zapisy Kongresu stwierdzają, że rząd Stanów Zjednoczonych był zaangażowany w nielegalne eksperymenty kontroli umysłu od 1950 roku do początków lat siedemdziesiątych.(1) Te nielegalne eksperymenty nad ludzkim zachowaniem są podobne do udokumentowanych eksperymentów z radioaktywnością. W obecnej chwili rząd Stanów Zjednoczonych zaprzecza temu, iż trwają utajone eksperymenty nad ludzkim zachowaniem. Jest to wątpliwe i moim zdaniem, pewnego dnia będzie to niezaprzeczalne, tak jak jest to dzisiaj z eksperymentami nas skutkami radioaktywności.

Mieliśmy co najmniej 23000 ofiar instytucjonalizowanych i nieetycznych eksperymentów radioaktywności.(2). Istnieją podobieństwa pomiędzy eksperymentami z radioaktywnością i kontrolą umysłu, ponieważ rządowa biurokracja jest taka sama, grupy ofiar są takie same i w obu przypadkach mamy do czynienia z testowaniem broni.

Niestety, amerykańska opinia publiczna nie jest poinformowana o istnieniu ściśle tajnych broni kontroli ludzkiego zachowania, tak jak to było w wypadku broni jądrowej. Ten fakt przyczynia się do trudności, jakie napotykają ofiary próbujące te eksperymenty zdenuncjować.

Przyczyną dla jakiej rząd Stanów Zjednoczonych prowadzi badania nad częstotliwościami elektromagnetycznymi i połączeniem mózg-komputer, jest produkcja broni kontroli umysłu, które przewyższą podobne programy naszych wrogów, szczególnie Rosji. Zainteresowanie amerykańskich sił zbrojnych kontrolą ludzkiego zachowania i użycie tych zdolności przeciwko ich wrogom, w przyszłych środkach bojowych, jest dobrze udokumentowane.(3)

W przeszłości były badane parametry i śmiertelne dawki radioaktywności, a w obecnej chwili metody połączenia komputera i mózgu oraz technologia częstotliwości elektromagnetycznej, są badane w ten sam, nieetyczny sposób. Używając nieświadomych ofiar, eksperymenty przeprowadzane są bez limitów dozoru.

Istnieją poważne wskazówki na to, iż bronie częstotliwości elektromagnetycznej - kontrolujące zachowanie i bronie elektroniczne są obszarem tajnych poszukiwań co najmniej od lat sześćdziesiątych(4), że istnieją ściśle tajne, międzynarodowe porozumienia odnośnie kontroli ich użycia, że są one testowane na nieświadomych ludziach, oraz że istnieje aktywny program rządowy dla ukrycia całej tej sytuacji.

Ostatnio w Stanach Zjednoczonych został opublikowany szereg artykułów o broniach nie powodujących skutków śmiertelnych, broniach częstotliwości elektromagnetycznej (EMF) i o kontroli umysłu.(5) Poza tym, w ciągu ostatnich pięciu lat pojawił się szereg artykułów o rosyjskiej technologii kontroli umysłu i EMF.(6) Z szeregu poważnych źródeł pojawiły się publikacje potwierdzające, iż zatajanie faktów jest wspierane przez taktyki rządowe.

Dla przykładu, CIA odmówiło wydania tej informacji dla Radiation Advisory Committee. Glenn Krawczyk napisał w Nexus, Vol.2, Nr. 22, Październik-Listopad 1994 o tym, że CIA użyło sztuczki terminologii dla zamaskowania rozwoju broni mikrofalowych, podczas wysłuchania kongresowego o programach kontroli życia umysłowego w 1977 roku i użyło tej samej metody z Radiation Advisory Committee w roku 1994.

Inny przykład: dwóch czołowych działaczy rozmawiało o dokuczliwości rządu. Dr. Pucharich, dobrze znany z prac nad EMF i poprzedniej pracy dla rządu, doniósł, iż jego dom został spalony, oraz że do niego strzelano za dyskusję o rozwoju technologii częstotliwości elektromagnetycznej.(7) Dr.Becker, autor "Body Electric", stracił dotacje rządowe, jak również podał inne przykłady rządowych nieprzyjemności.(8)

"The Soft-Kill Fallacy" Stevena Aftergooda i Barbary Hatch Rosenberg w Biuletynie Naukowców Atomistyki (Wrzesień/Październik 1994, strona 45), donosi o tym, że dyskusje o Konwencji pewnych broni konwencjonalnych, w odniesieniu do broni elektromagnetycznych, zaliczając w to bronie, które interferują z procesem myślenia, zachowania i reakcji emocjonalnej, mogą doprowadzić do stworzenia zasad kontroli ich użycia. Sam fakt tego, że bronie kontrolujące życie umysłowe znajdują się w oku opinii publicznej, mógłby świadczyć o tym, że rząd chce tych broni używać i może nie być w stanie kontrolować ich użycia w sposób wystarczający dla trzymania ich egzystencji w sekrecie.

CZYM SĄ EKSPERYMENTY KONTROLI UMYSŁU ?

Jest rzeczą bardzo możliwą, że tajne badania nad połączeniem mózgu i komputera miały taką samą linię dużych postępów, jak utworzenie programu nuklearnego. Wiele udokumentowanych artykułów popiera tą tezę.(9). Upłynęło już pięćdziesiąt lat od chwili wyprodukowania bomby atomowej i przez ten czas nastąpiły ogromne postępy w nauce, technologii satelitarnej, komputerach i informacji.

W moim przypadku, eksperymentacja kontroli umysłu polega na użyciu technologii częstotliwości elektromagnetycznej w celu prowadzenia studiów mózgu, zaliczając w to badania fal mózgowych i osobowości. Tak samo jak w eksperymentach z radioaktywnością, badane są śmiertelne dawki i limitacje technologii i tak samo eksperymenty te są nieludzkie. Eksperymenty kontroli umysłu są przeprowadzane w rezultacie postępu w wytwarzaniu broni kontrolujących ludzkie zachowanie i tak samo jak w przypadku eksperymentów z radiacją, są przykładem nauki posuwającej się w najgorszym kierunku. Programy testowania broni są desygnowane do obezwładnienia i do zabicia wroga, a tym samym eksperymenty te są przeznaczone do niszczenia.

Mamy do czynienia z ilością ponad 500 udokumentowanych przypadków ofiar w Stanach Zjednoczonych, podejrzeniem miliona ofiar w Rosji, oraz przypadki w Niemczech, Kanadzie, Finlandii i Ameryce Południowej(10).

Pojawiają się znaczące podobieństwa pomiędzy ofiarami, takie jak: kobiety, więźniowie i pacjenci psychiatryczni to kilka z bezsilnych grup, na których skupia się eksperymentacja rządu Stanów Zjednoczonych. Większość ofiar donosi o długich okresach eksperymentacji, w niektórych przypadkach sięgających ponad 30 lat. W eksperymentach kontroli umysłu reprezentowane są wszystkie grupy wiekowe, socjalno-ekonomiczne i polityczne.

Istnieje szerokie pole poszukiwań i prawdopodobnie, wiele projektów osłaniających programy do testowania wielu różnych parametrów broni kontrolujących ludzkie zachowanie. Rządowa eksperymentacja broni kontrolujących zachowanie bazuje na psychologicznych pryncypiach wojny. Na przykład, wieloosobowości kreują dramatyczne przeżycia. Dla stwierdzenia, jak kontrolować i niszczyć ludzi, eksperymenty są desygnowane do kreacji realnej wieloosobowości, (tak jak w projekcie Monarch)(11). Ten fakt potwierdzają zeznania ofiar. Rząd Stanów Zjednoczonych używa pojęć choroby psychicznej dla ukrycia eksperymentacji kontroli umysłu.

Dla przykładu: instrukcje dla psychiatrów, odnośnie określenia choroby psychicznej, stwierdzają, że chory psychicznie pacjent to taki, który używa niespotykanych znaczeń dla interpretacji normalnych tematów. Eksperymentatorzy potrafią zaaranżować systemy wzrokowe i słuchowe, oraz zmienić w specyficzny sposób pojęcie czasu w danym środowisku, poprzez co ofiara widzi to, co widziałaby osoba chora psychicznie. W moim przypadku, sfilmowałam dowody tych efektów. Raport uniwersyteckiego profesora statystyki potwierdza bardzo wysoką ilość białych i czerwonych samochodów, w porównaniu do ilości samochodów o normalnych kolorach, w dwóch oddzielnych przypadkach. (12) Bez przemyślanej ewaluacji, choroba psychiczna jest wytłumaczeniem stanu ponad miliona ofiar. Obecne postępy technologii, zaangażowanie rządu Stanów Zjednoczonych w eksperymenty kontroli umysłu w przeszłości, jak i jego motywy dla poszukiwań na tym polu, mogą sugerować mocno fakt, że są to ofiary eksperymentów rządowych. Potrzebne jest skontrolowanie tego stanu rzeczy, zamiast omijania tematu pod pozorem chorób psychicznych.

OFIARY RADIACJI ORAZ KONTROLI UMYSŁU - TAKI SAM PROBLEM

Ja i większość ofiar nie jesteśmy w stanie otrzymać żadnej pomocy. To jest typowe, kiedy rząd zataja sytuację. Na zasadzie rodzaju technologii, jakiekolwiek próby zastopowania eksperymentów mogą być sabotażowane poprzez tą właśnie technologię kontroli umysłu.

Kontaktowałam się z policją, adwokatami, prywatnymi detektywami, gazetami, magazynami, organizacjami takimi jak ACLU, rządowymi agencjami jak n.p. U.S. Attorney General, kongresmenem Glennem, Kennedym, Feinsteinem, Sharpem i innymi.

Odpowiedzi wahają się pomiędzy stwierdzeniami: "Jesteś szalona"; "Musisz znać źródło eksperymentów i mieć dowody na istnienie takiego sprzętu"; "Nie zajmujemy się takimi sprawami, są one poza zasięgiem naszej ekspertyzy"; brakiem odpowiedzi; aż po odpowiedzi typu: "Sytuacja jest nam znana, ale sprawa w sądzie zajmie całe lata i kosztuje $100,000"; oraz wiele innych rodzajów stwierdzenia - nie.

Ofiary nie są również w stanie pokonać braku potrzebnych dokumentów, utajonych poprzez Akt Narodowego Bezpieczeństwa. Istnieją udokumentowane dowody na to, iż mocarstwa wyprodukowały bronie kontroli umysłu i że użycie tych broni jest zatajone i kontrolowane poprzez ten właśnie Akt. W międzyczasie, rząd zawodzi ofiary kontroli umysłu, tak jak zawodził ofiary radiacji.

Osobiście używam narzędzi, które są dla mnie dostępne, takich jak badania dostępnej literatury i kontakty. Jest to boleśnie powolny proces. W tym momencie, żadna z ofiar, ani razem ani z osobna, nie posiada funduszy na zastopowanie eksperymentów. Nie mam nawet funduszy na kupienie lub wypożyczenie analizatorów, które mogłyby udokumentować sygnały, które rząd mógłby i tak zagłuszyć. Niektóre z ofiar udokumentowały niezwyczajne sygnały, ale są to dowody znikome, nie mogące wskazać związków z działaniami rządowymi.

W tej chwili organizuję grupę ofiar, która będzie monitorowana przez ekspertów. Inna grupa jest również w trakcie organizacji.

Ofiary operują małymi środkami przeciwko ogromnemu przeciwnikowi. Istnieje tylko jeden wygrany przez ofiary proces sądowy przeciwko rządowi . Został on załatwiony poza sądem. Ofiary otrzymały małe odszkodowania.(14)

Dopóki nie jestem w stanie gromadzić dokumentacji w sposób bardziej naukowy, przygotowuję dokumentację taśm video i porównuję je z normalnymi taśmami lub przyjętymi statystykami. Wtedy okazuje się to oczywiste, że niektóre aranżacje środowiska są niezwykłe odnośnie czasu, ilości i odpowiedniej statystyki i to jest jeszcze jedna, mała część obrazu kontroli umysłu.

Potrzeba ekspertów dla potwierdzenia informacji w sądzie lub na posiedzeniu Kongresu. Taśmy video i inne dowody eksperymentów kontroli umysłu nie potwierdzają bezpośrednio udziału rządu i poprzez to, nie są akceptowane przez sądy, Kongres i ONZ. Dla systemu rządowego istnieje wiele podstawowych oraz skomplikowanych przyczyn, na zasadzie których zawodzi on ofiary, które nie mogą otrzymać konkretnej pomocy. Nie ma wątpliwości, że system potrzebuje zmian.

W wyniku powiązania odpowiednich faktów ze zeznaniami ofiar, wnioski o kontroli umysłu stają się wyraźniejsze. Współpracuję z niemal 75 ofiarami. Na podstawie moich doświadczeń, zeznań szeregu ofiar, oraz z pomocą literatury o kontroli umysłu, jest łatwo zrozumieć, iż jestem jedną z kilkuset ofiar. Szczęśliwie, dokumentacja o broniach kontroli umysłowej zwiększa się i potwierdza byłe oraz obecne zeznania ofiar. Niestety, jak do tej pory, jest to trochę za późno. Taka jest ciężka realność sytuacji.

Jest to długie przedstawienie tematu, ale niektóre zagadnienia muszą być poruszone dla uniknięcia normalnego sceptycyzmu, który pojawia się z powodu braku faktów i dokumentów. Dla przykładu: dlaczego eksperymenty z radiacją pojawiły się po Procesie Norymberskim i dlaczego eksperymentacja kontroli umysłu pojawia się w roku 1995?

Kilka przyczyn: paskudny duch Oświęcimia nie zginął z procesem w Norymbergii; Akt Bezpieczeństwa Narodowego zwiększył możliwości, dla których mogły powstać eksperymenty z radiacją; Nie ma różnicy pomiędzy "naukowcami" zajmującymi się eksperymentami z radiacją, a tymi, którzy zajmują się kontrolą umysłu.

MOŻLIWOŚCI POPRAWY SYTUACJI

Rządowa eksperymentacja jest nielegalna i jest naruszeniem praw gwarantowanych przez Konstytucję. Jedynym wyjściem byłoby dokonanie odkrycia dorównującego możliwościom rządu. Może znajdzie się ktoś, postępujący tak jak Hazel O'Leary z Departamentu Energii - w wypadku dochodzenia odnośnie eksperymentów z radiacją (15), kto powoła dochodzenie w sprawie kontroli umysłu. Jeszcze inną możliwością jest katastrofa, z powodu której technologia ta zostałaby ujawniona. Może po upływie 10 lub 20 lat, technologia zostanie ujawniona publicznej wiadomości. Wtedy będzie wystarczająca ilość ofiar wyrażających protest. Zmiana scenariusza wydarzeń związanych z kontrolą umysłu, byłaby indykacją humanizmu.

W poszukiwaniu dalszych informacji i współpracy, proszę skontaktować się ze mną pod adresem: welsh@calweb.com

Komentarze będą przyjęte życzliwie.

ENDNOTES

1. Alexander M. Capron, Human Experimentation, Eksperymenty na ludziach (University Publications of America, 1986), 247.

Fragment: "Najwidoczniej, nie było to niezwykłe aby rozpocząć badania na ochotnikach, a potem przesunąć je na naiwnych. Dla przykładu, w 1953 roku CIA rozpoczęło serię bardzo ważnych eksperymentów z użyciem środków biologicznych i chemicznych dla zmian ludzkiego zachowania, zakodowanych pod główną nazwą MK-ULTRA. Pole doświadczeń dotyczyło radiacji, wstrząsów elektrycznych, urządzeń i materiałów paramilitarnych, nauk antropologicznych, grafologicznych, psychiatrycznych, psychologicznych i socjologicznych."

Również: Andrew Weil, Acid Dreams: the C.I.A., L.S.D. and the Sixties Rebellion; (CIA, LSD i Bunt Lat Sześćdziesiątych), autor M. Lee i B. Shlain Book reviews, Nation, 8 Listopad 1986. str 492.

Wyjątek: "Lee i Shlain przesiali całe góry mocno ocenzurowanych sprawozdań, by złożyć wczesną historię LSD... W międzyczasie Armia Amerykańska zabawiała się pomysłem doprowadzania do szaleństwa, poprzez użycie środków halucynogennych, całych populacji. Do połowy lat sześćdziesiątych, niemal 1500 członków personelu militarnego zażyło LSD dla testów przeprowadzanych przez wojskowy korpus chemiczny."


2. "Radiation Test Involved At Least 23,000,("Co najmniej 23000 osób zostało poddane testom radiacji");" Seattle Times, 22 Październik 1994, str.A1.


3. Lt.Col David J. Dean USAF, Low-Intensity Conflict and Modern Technology with a forward by Congressman Newt Gingrich, (Air University Press, Center for Aerospace Doctrine Research and Education, Maxwell AFB June, 1986)

Fagment: THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM IN LOW-INTENSITY CONFLICT

By Capt Paul E. Tyler, MC, USAF

POTENTIAL MILITARY APPLICATIONS OF EMR

POTENCJALNE ZASTOSOWANIE MILITARNE RADIACJI CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ

Eksploatacja tej technologii dla użytku militarnego jest ciągle w bardzo wczesnym stanie i dopiero ostatnio została ona uznana przez USA za możliwą opcję. Przegląd Air Force z 1982 roku, mógł zakomunikować: Dostępne obecnie dane pozwalają wierzyć, że specjalnie wytwarzane pola radiacji częstotliwości radiowej mogą stanowić potężne i rewolucyjne zagrożenie personelu militarnego. Terapia wstrząsów elektrycznych wskazuje na możliwość pobudzenia prądu elektrycznego, przerywającego kompletnie, na krótki okres czasu, funkcjonowanie mentalne, osiągającego cognition na dłuższe okresy czasu i restrukturyzującego oddźwięk emocjonalny przez prolongowane interwały. Doświadczenia terapii szoków elektrycznych, eksperymentów radiacji częstotliwości radiowej i wzrastające zrozumienie mózgu jako organu mediacji elektrycznej, sugerują poważne możliwości tego, że odciśnięte pole elektromagnetyczne może przerywać świadome zachowanie i może być w stanie kierować takim zachowaniem, oraz je rozeznawać. Co więcej, przepływ około 100 miliamperów przez myocardium może doprowadzić do zatrzymania pracy serca i śmierci, wskazując ponownie na bronie działające z szybkością światła. Szybko skanujący system RFR, może zapewnić możliwości efektywnego ogłuszania lub uśmiercania na dużym obszarze. "Efektywność systemu będzie funkcją formy fali, intensywności pola, szerokości pulsu, repetycji częstotliwości i częstotliwości nośnika. System może być wytworzony poprzez użycie eksperymentalnych badań tkanki i zwierząt, połączonych z efektami poszukiwań form fali. Użycie radiacji częstotliwości radiowej stosunkowo niskiego stopnia, może uczulić duże zgrupowania militarne na ogromnie rozproszone ilości czynników biologicznych i chemicznych, na które odporna będzie populacja nie poddana radiacji."


4. Wysłuchanie przed Senate Select Committee on Intelligence and the Subcommittee on Health and Scientific Research of the Senate Committee on Human Resources, Projekt MK-ULTRA, CIA Program Badań Modyfikacji Behawioralnych, 95 Kongres, Sesja 1.75(1977)

Również, Paul Brodeur, The Zapping of America, Toronto edition George J. MacLeod, 1977. Wyjaśnienia odnośnie Rosyjskich Mikrofal Emitowanych na Ambasadę USA w Moskwie.

Również, Declassified CIA document, Użycie Pulsujących Mikrofal dla Kontroli Umysłu ...1974.


5. Newsweek, Science of War nonlethal weapons. 7 Luty, 1994.

Także, Daily News, Nonlethal Weapon, 3 Sierpień 1994.

Również, SPIE REPORTS Nowe Technologie Dostarczają Narzędzi dla Konferencji - Zadania Przedstawicieli Prawa , chair William H. Webster, 9-94.


6. Proszę referować do ośmiu artykułów w Research Possibilities, ten dokument, #1,3,5,6,8,9,10,11.


7. Dr. A. Puharich, Electromagnetic Conference, Sept. 1987, New York, audiocassette.

Fragment: "Około dziesięć lat temu, w roku 1976, nie, przepraszam, na początku roku 1977, zrobiłem podstawowe pomiary, które wykazały rodzaj tych częstotliwości elektromagnetycznych przychodzących z Rosji i wskazały na ich psychoaktywność, to było moje odkrycie i wyprowadziłem związki chemiczne, które zostały wydzielone przez te użyte częstotliwości i przekazałem tą informację każdej agencji wywiadowczej jaką mamy w tym kraju, od Prezydenta na dół, do Anglii, Kanady, i wszystko co dostałem, to cztery lata dokuczania. Mój dom został spalony, strzelano do mnie, próbowali mnie zabić, próbowali mnie wyeliminować, i.t.d., i.t.d., i ostatecznie przyznali mi rację i w 1981 roku Rząd Amerykański rozpoczął prowadzenie wojny częstotliwości elektromagnetycznych na pełną skalę i zainstalował wielkie transmitery w Australii i Afryce i.t.d., a teraz ich interes i wszystko jest sklasyfikowane i nie można powiedzieć o tym żadnej głupiej rzeczy, ciężka sytuacja. Nie można otrzymać żadnej rzeczywistej informacji z jakiejkolwiek agencji rządowej. A znam wszystkie, które wykonują tą pracę. Znam ludzi, którzy przewodzą programom i.t.d. Kiedy są w kłopocie, zazwyczaj przychodzą z pytaniami. I oni klasyfikują to co im powiem. Szaleństwo."


8. Robert O. Becker,MD and Gary Selden, The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life. Wm Morrow & Company, NY 1985.


9. Dr. Karl H. Pribram,(Stanford Professor, znany z holograficznej teorii mózgu),editor, Rethinking Neural Networks: Quantum Fields and Biological Data, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1993. p.156-7.

Fragment: "B. Wielokrotna osobowość....Proszę teraz sobie wyobrazić, że ten szatański trening jest 'ekstensywny', tak obrazowo jak i literalnie. To znaczy, wyobrazić sobie, że odnosi on sukces w umieszczaniu innych modeli unikania w geometrii, która otacza i izoluje dużą, spokrewnioną sferę od reszty sieci neuralnej. Następnie, zestawy fal formujących się w tej sferze zostaną tam uwięzione i sfera ta wytworzy wtedy osobowość odróżniająca się od osobowości sfer(y) zewnętrza. Ale to uwięzienie nie jest stałe: Quantum tunneling dostarcza mechanizmu penetrującego barierę, po czym wynurza się inna, oddzielna osobowość."

Również, Fox Butterfield, The New York Times, $2.15 miliona na ukryte badania broni, Seattle Post-Intelligencer, Piątek, 10 Marzec, 1995, A3.

Fragment: "...na wytworzenie wysokiej klasy pistoletu nowej technologii, pozwalającego policji na wychwycenie ludzi noszących ukryte pistolety na ulicy lub wewnątrz sklepów. "Kamera pracuje dlatego, że ciało emituje w naturalny sposób sygnały elektromagnetyczne fal długości milimetrowej, powiedział Dr. Richard Huguenin, wynalazca tego urządzenia z Millitech Corp."

Również, C.C.Morton, Brain trust, New Recruits, UC Davis Magazine, Spring 1994, p.21.

Fragment: "W laboratorium psychologii profesora Rona Manguna, studenci z UC Davis służą jako obiekty badań dla techniki znanej jako elektrofizjologia, w której 64 elektrody na czapce ze sukna zapisują impulsy elektryczne z powierzchni głowy. Myśli się, że impulsy te korespondują z cognitive processes w mózgu. Obiekty eksperymentu siedzą w kabinie dźwiękoszczelnej. Podczas gdy jeden system komputerowy podaje błyski obrazów, inny system komputerowy zapisuje reakcje mózgu z częstotliwością 400 razy na sekundę.

Z "The Guardian" "Sztuka przyszłej wojny" ("The Future Art of War"), 25 Maja, 1995.

Fragment: Nic Lewer, pokojowy badacz z Uniwersytetu w Bradford, podaje w ostatnim wydaniu "Medycyny i Wojny": "Istnieją plany 'kontroli umysłu' poprzez użycie przekazów psycho korekcyjnych, transmitowanych przez podświadome stymulanty dźwiękowe i wizualne. Istnieje również plan broni psychotronicznych, najwidoczniej - projekcji świadomości do innych lokacji i inny, dla użytku projekcji holograficznych siejących propagandę i dezinformację."

Również, The Houston Chronicle, Brainpower, 16, Feb. 1995.

Fragment: "Kontrola pobudzonego umysłu jest rozwijana w Dayton, Ohio, dla pomocy pilotom mającym do czynienia z coraz większą ilością informacji, niezbędnych dla obsługi nowoczesnych odrzutowców, powiedział Grant McMillan, dyrektor laboratorium cybernetycznego Pattersona. Dodał on, że ostatecznie, piloci mogą być w stanie kontrolować lot używając tylko ich umysłów. Z reakcją zwrotną (biofeedback), w której zmiany mózgu są rejestrowane na ekranie, ochotnicy uczą się, jak kontrolować czynności elektryczne kreowane przez ich proces myślowy. Monitory skalpu odbierają sygnały elektryczne, a komputery przekładają je na język poleceń mechanicznych."


10. Association of National Security Alumni, Electronic Surveillance Project Julianne McKinney, Director. Obecnie nie egzystujące. Ponad 100 ofiar w roku 1993.

International Committee For the Convention Against Offensive Microwave Weapons (Międzynarodowy Komitet dla Konwencji Przeciwko Ofensywnym Broniom Mikrofalowym) P.O. Box 58700 Philadelphia, PA 19102-8700. Tel: (215) 893-9505. Harlan Girard, Dyrektor. Ponad 500 ofiar w 1995 roku.

Freedom of Thought Foundation, P.O. Box 35072 Tucson, AZ 85740 Walter Bowart, Founder. Ponad 150 ocalałych w roku 1995

Mediacco, Director, Robert Naeslund P.O. Box 136, 11479 Stockholm, Sweden. Ofiary wszczepów i kontrola umysłu..

Canadian Stone Angels, Dyrektor, Lynne Moss Sharman 369 Pearl St. Apt 2, Thunder Bay, Ontario, P7B 1A9, Ofiary masońskiej/militarnej/medycznej/ kontroli umysłu.

Ecology And Living Environment, Rosyjska Grupa Naturalnego Środowiska i Wolności Obywatelskiej, Moskwa, 500 członków. Utworzyli oni Związek Ofiar Eksperymentacji Psychotronicznej, Prezydent, Emilia Cherkova, brak adresu. Z reportażu Owena Matthewsa,"Soviets Used Top Secret 'Psychotronic' Weapons," The Moscow Times, 11, Lipca 1995, Sekcja Nr 750.


11. Walter Bowart, Operation Mind Control. Flatland Editions 1978, 1994.


12. List Jessici Utts, Profesora Statystyki Uniwersytetu Kalifornijskiego, Davis 18 Październik, 1995 do Cheryl Welsh.

Fragment: "...Z nieznanych powodów, dystrybucja kolorów w tych dwóch lokacjach wydaje się być nierównomierna statystycznie. Mówiąc inaczej, jeśli samochody z dwóch lokacji byłyby rozważane za losowe próbki z takiej samej grupy samochodów, rozbieżności kolorów stopnia tak skrajnego, jak te przez Panią zauważone, lub większego, mogłyby wystąpić tylko w skali prawdopodobieństwa równej 0.0004. Bazując na tej liczbie, większość statystyków doszłaby do wniosku, że grupy z których pochodziły dwie reprezentacje samochodów, były odmienne pod względem dystrybucji kolorów..."


13.Proszę referować do Research Possibilities w tym dokumencie, #5.


14. Stephen Budiansky, Erica E. Good & Ted Gest," U.S. News Investigative Report" U.S. News & World Report, 24 Styczeń, 1994, str. 34.

"Sprawa Orlikow przeciw U.S., 1979, została załatwiona umownie za $750,000."Zostało to załatwione poza sądem i suma została rozdzielona pomiędzy kilku oskarżycieli"


15. Melissa Healy, Los Angeles Times," Energy chief says U.S. owes radiation victims," The Sacramento Bee final 29 Grudnia 1993. str A1.

Fragment: "Pod urzędem O'Leary, departament jest zdecydowany, aby oczyścić się z tajemnic testowania nuklearnego. Jej departament oraz specjalny zespół lekarzy, prawników i pomocników przez nią wybranych, prowadzą dochodzenie nad tuzinami, a możliwe że setkami sponsorowanych przez rząd eksperymentów, w których ludzie zostali poddani radiacji."

Przekład: Aleksander Zieliński
Poprawiono i uzupełniono 19.11.1997


Polska Strona Kontroli Umysłu